Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX WOFITHERM Toplotno-izolacioni sistem od drvenih vlakana

 
Download:
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_WOFITHERM_Toplotno-izolacioni_sistem_od_drvenih_DC0047428.PDF
235,70 kB
IMG000600_md.jpg btn_search

Drveno vlaknaste izolacijske ploče za fasadne -toplinsko - izolacijske sisteme su primjereni izolacijski elementi za žbuke.

Za vanjske zidove od drvene konstrukcije, kao i za gradnju sa drvenom podlogom. Mineralni, visokootporni armaturni sloj (KAT. II) sa debljinom od 5 mm

Spolja