Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX P10 Pancir mrežica

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_P10_Pancir_mrežica_DC0018417.PDF
270,00 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_P10_Pancir_mrežica_DC0041407.PDF
237,61 kB
IM0002753_md.jpg btn_search

Alkalno postojana, pojačana mrežica za armiranje od staklenih vlakana.

Kod površina koje su izložene oštećenju (npr. u području sokla).

Unutra/vani Temperatura kod obrade ne sme pasti ispod + 5°C PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Koeficjent istezanja može da se usporedi sa sledećim malterima.
  • Bez omekšivaća
  • Podesno za saniranje pukotina
  • Dobra prionjivost maltera
  • Bez PVC-a
  • Tekstilno-staklena mrežica sa visoko vrednom impregnacijom.