Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda
IM0015154_gi.jpg

Mrežice za armiranje

 

Armirajući sloj ETICS sistema čine alkalno postojana staklena mrežica utisnuta u malter za armiranje koji je po svom sastavu polimer-cementni ili pastozno disperzioni lepak.

Funkcija armirajućeg sloja je sprečavanje pojave pukotina zbog mehaničkih i higro-termičkih naprezanja nastalih usled izloženosti ETICS sistema atmosferilijama, mehaničkim udarima, površinskim naprezanjima.

Staklena mrežica kao sastavni deo armaturnog sloja, vrlo je bitan faktor, zato pažljivo odaberite podesnu mrežicu iz naše RÖFIX ponude.