Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda
IM0015155_gi.jpg

Mehaničko pričvršćivanje (tipli)

 

Izbor tiplova kompleksna je stvar, pročitajte ukratko na šta treba da pazite!

Tiplovi moraju odgovarati zahtevima smernice ETAG 014. Pri odabiru tiplova treba obratiti

pažnju na sledeće:

■ podlogu (građevni zid, vrstu podloge)

■ duljine tiplova (u obzir se moraju uzeti debljina eventualno postojećeg maltera, sloja za izravnjavanje i neravnost podloge)

■ debljina izolacionih ploča i vrsta izolacionog materijala

■ vrsta montaže (npr. uronjena ili pokrivena rondelama)

■ pridržavanje građevinsko-fizikalnih zahteva (npr. obratiti pozornost na toplotne mostove!)