Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX OPTIFLEX 2K Izolaciona masa za izravnavanje

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_OPTIFLEX_2K_Izolaciona_masa_za_izravnavanje_DC0017932.PDF
370,13 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_OPTIFLEX_2K_Izolaciona_masa_za_izravnavanje_DC0047276.PDF
334,68 kB
IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP) IZJAVA_O_SVOJSTVIMA__DOP___RÖFIX_OPTIFLEX_2K_Izolaciona_masa_za_izravnavanje_RSSR_DC0064829.PDF
118,79 kB
IM0002631_md.jpg btn_search

Dvokomponentna cementna/disperziona masa za izravnjavanje i hidroizolaciju sokla
i u području ispod nivoa tla. Hidroizolacija sokla prethodno pripremljenog TIS-a
i armiranih perimetarnih izolacionih ploča i izolacionih ploča za soklu području
zidova i podova.

BELIT je mineraloška oznaka za kalcijev disilikat, koji je primarno
vezivo svakog hidrauličnog kreča kao i RÖFIX BELIT proizvoda. Vezivo
pečeno na 1100°C odgovara istorijskom rimskom cementu tj., rimskom kreču koji je oko 1900. godine primenjivan
u velikim delovima Evrope i SAD-a
za raznolike radove na fasadama, spomenicima i skulpturama pre pojave
portland cementa.

Hidroizolacija zidova i podova u prostorijama dugo ili često izloženih velikim količinama vode kao npr. koridori oko bazena, tuševi (javne ili privatne namene), zidova i podove u spoljnim prostorima često ili dugo izloženih velikoj količini vode kao npr. zidovi i podovi kupališta i bazena neposredno povezanih s objektima.

Hidroizolacija za zidove i podove spremnika i bazena u unutarnjim i spoljnim prostorima koji su direktno izloženi vodi i kada su ovi u direktnom dodiru s objektima. Max. visina vodenog stuba 8 m.

Za lepljenje dekorativnih profila za fasade.

Primena: ispod površine Izmešati prije upotrebe Pri nanošenju materijala četkom dozvoljeno je dodati max. 10% vode U 2 nanosa navuči gleterom Ofarbati 2-3 puta Temperatura pri obradi nesme pasti ispod +10°C ni preći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
 • vodonepropusno u konzistenciji za ugradnju do visine vodenog stupa 8m
 • UV-stabilno
 • Otpornno na smrzavanje i so za posipanje
 • premošćivanje pukotina u podlozi do širine 0,2 mm
 • Otporno na temperaturu i starenje
 • stabilno i kod primene na podlogama pod nagibom
 • Otporno na vapnenu vodu
 • Otporno na kalijevu lužinu
 • Disperzivno vezivo
 • Cement
 • Dvokomponentno