Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX OPTIFLEX® 1K Izolaciona masa za izravnavanje

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_OPTIFLEX®_1K_Izolaciona_masa_za_izravnavanje_DC0043174.PDF
309,28 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_OPTIFLEX®_1K_Izolaciona_masa_za_izravnavanje_DC0041438.PDF
287,42 kB
IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP) IZJAVA_O_SVOJSTVIMA__DOP___RÖFIX_OPTIFLEX®_1K_Izolaciona_masa_za_izravnavanje_RSSR_DC0064907.PDF
116,34 kB
IM0011451_md.jpg btn_search

RÖFIX OPTIFLEX 1K jednokomponentna fleksibilna hidroizolacija građevinskog objekta od vode pod pritiskom i procedne vode u soklu na prethodno pripremljenom TIS-u.

Kao hidroizolacija u dodiru sa tlom gde se ne zadržava voda, prema DIN 18195/dio 4+5 (nanosi se u najmanje 2 premaza debljine od po 1mm - 1. sloj mora biti suv).

Kao hidroizolacija u dodiru sa tlom gde se zadržava voda, prema DIN 18195/dio 6+7 (nanosi se u najmanje 3 premaza debljine od po 1mm - prethodni slojevi moraju biti suvi).

RÖFIX OPTIFLEX može se nanositi kao hidroizolaciona armirajuća masa sa RÖFIX P50 staklenom mrežicom, ako je EPS izolaciona ploča za sokl prethodno pripremljena (u sistemu ispitanim) malterom za lepljenje i armiranje (npr. RÖFIX Unistar LIGHT). Hidroizolacija RÖFIX OPTIFLEX-om se nanosi oko 10 cm ispod zalepljene izolacione ploče za sokl (prethodno obrađene malterom za lepljenje i armiranje) i ide do oko 5 cm iznad nivoa terena (zona prskanja). Obratiti pažnju na nacionalne norme.

Ne primenjivati na gispanim građevinskim materijalima, drvnim materijalima, metalima, lakim građevinskim pločama od vlakana drvene vune, mešovitim zidovima, plinobetonu sa negativnim pritiskom vode. Obratiti pažnju na važeće smernice i norme npr. ON 2209, ON 3692, DIN 18195 "Hidroizolacija građevinskog objekta" I ZDB-listove.

Za lepljenje i armiranje grubo rezanih suvih ploča za sokl (EPS-P/XPS-R).

Za lepljenje fasadnih dekorativnih profila. Za povezanu hidroizolaciju (npr. ispod keramičkih obloga) koristiti RÖFIX AS 345.

Primena: ispod površine Izmešati prije upotrebe Pri nanošenju materijala četkom dozvoljeno je dodati max. 10% vode Temperatura pri obradi nesme pasti ispod +10°C ni preći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Elastičnost, fleksibilnost
  • Otpornno na smrzavanje i so za posipanje
  • UV-stabilno
  • Bez rastvora i bez omekšivača
  • Visoka prijonjivost
  • Cement
  • Vezivo: Disperziono (izolaciono) vezivo
  • Kvarcni pesak