Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX AS 342 Izolacioni grund

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_AS_342_Izolacioni_grund_DC0018423.PDF
474,83 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_AS_342_Izolacioni_grund_DC0047478.PDF
247,78 kB
IM0006343_md.jpg btn_search

Zadrživač vodene pare i vlage na celoj površini, bez fugni. Izolacioni grund stvara prionjivu podlogu pri tanjim slojevima na podlogama i može se oblagati keramičkim pločicama i odgovarajućim premazima, završnim malterima i tapetama.

Prema građevinsko-fizikalnim zakonitostima potrebno je ugraditi parnu
kočnicu kada se za vreme perioda otapanja (kondenzacije) u
građevinskim elementima nakuplja više vode u odnosu na period isparavanja
(sušenja) u okolinu.

Unutra/pod Plafon Temperatura kod obrade ne sme pasti ispod + 5°C Prije upotrebe dobro promučkati 1. sloj 1:1 razredivo sa vodom 2. sloj ne razređivati sa vodom 3. sloj ne razređivati sa vodom 2-3 nanosa valjkom Ofarbati 2-3 puta Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči. Bez biocita Rok trajanja: minimalno 6 meseci
  • Vodonepropusno
  • Otpornost na kiseline i lužine
  • Brana za paru bez fuga
  • Mogućnost nanošenja valjkom i četkom
  • Premošćuje pukotine
  • Dobra prijonjivost
  • Vezivno sredstvo: specijalna disperzija
  • Dodaci za poboljšanje obradivosti