Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX Renostar® Univerzalna masa za renoviranje i izravnavanje

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_Renostar®_Univerzalna_masa_za_renoviranje_i_izravn_DC0017887.PDF
362,80 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_Renostar®_Univerzalna_masa_za_renoviranje_i_izr_DC0047235.PDF
293,01 kB
IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP) IZJAVA_O_SVOJSTVIMA__DOP___RÖFIX_Renostar®_Univerzalna_masa_za_renoviranje_i_izravnavanje_RSSR_DC0064789.PDF
118,15 kB
Novosti Novosti_RÖFIX_Renostar®_Univerzalna_masa_za_renoviranje_i_izravnavanje_DC0058531.PDF
1,64 MB
IMG000202_md.jpg btn_search

Mineralna masa za renoviranje i izravnjavanje sa univerzalnim područjem primene. U jednom sloju moguća debljina nanosa od 1 do 10 mm.

Armaturna masa za izravnjavanje TIS-a ili armiranja fasadnog maltera kombinovanjem sa RÖFIX P50 staklenom mrežicom. Masa za izravnavanje standardnih nosivih podloga.

Kao vezivni most, idealan je za nanošenje zupčastim galeterom na betonsku podlogu, postupkom "sveže na sveže".

Mineralni građevinski materijal prema prilogu A iz Kataloga ekoloških mera u stanogradnji.

Nije za primenu u soklu fasade i u području prskanja vode.

Ne koristiti za lepljenje izolacionih ploča.

Kao masa za armiranje minimalne napetosti prilikom stvrdnjavanja, za obradu postojećih toplotn-izolacionih fasada (saniranje pukotina).

Za obradu nosivih starih maltera (isto tako i alkalno postojanih maltera na bazi umetnih smola) i nosivih starih premaza boje (isto tako i alkalno otpornih disperzionih premaza) kao i pukotina koje nisu uzrokovane statikom.

Nakon potpunog vezivanja osnovnog maltera, koristiti samo paropropusne, mineralne završne maltere (RÖFIX plemenite maltere, silikatne ili silikonske maltere, kao i RÖFIX SiSi-malter).

Unutra/vani/plafon Izmešati prije upotrebe Navuči gleterom Obradivo sa mašinom za malterisanje Obraditi plastičnim gleterom Temperatura pri obradi nesme pasti ispod +10°C ni preći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
 • Izvanredna obradivost
 • Armirano vlaknima
 • Vrlo dobra prijonjivost
 • Minimalno skupljanje
 • Kreč
 • Beli cement (bez hromata)
 • Disperzivno vezivo
 • Dodatak vlakana
 • Dodaci za poboljšanje obradivosti
 • Udeo organskih supstanci <5%
 • Kvalitetni fini mermerni pesak