Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX 648 Osnovni malter sa porama

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_648_Osnovni_malter_sa_porama_DC0017883.PDF
308,90 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_648_Osnovni_malter_sa_porama_DC0047263.PDF
286,24 kB
IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP) IZJAVA_O_SVOJSTVIMA__DOP___RÖFIX_648_Osnovni_malter_sa_porama_RSSR_DC0064811.PDF
118,23 kB
IMG000468_md.jpg btn_search

Malter za izravnjavanje i/ili malter sa porama za taloženje soli (npr. kod opterećenja nitratima, hloridima, sulfatima).

Osnovni malter sa porama kod visokih koncentracija soli.

Odgovara WTA - smernici za sisteme saniranja maltera 2004; Malter za saniranje prema ÖNORM 3345; Malter za saniranje R prema EN 998-1.

Posebno za naknadne slojeve RÖFIX maltera za saniranje (dio sistema za saniranje RÖFIX RS2).

Malter za izravnjavanje i zapunjavanje neravnina podloge posebno kod ziđa od lomljenog kamena.

Za saniranje zidova opterećenih vlagom i solima, na unutrašnjim i spoljašnjim površinama.

Na zidnim površinama staro-/novogradnje sa jakim opterećenjem vlagom (podrumi, prostorije za pranje).

Kod visoke opterećenosti vlagom i solima (vidi klasifikovanje prema ÖNORM B3355-1) i većih debljina nanosa maltera, malter se nanosi dvoslojno ili višeslojno. Kod visokog stepena opterećenosti solima preporučuje se primena dvoslojnog sistema za saniranje RÖFIX RS2.

Kod vode pod visokim pritiskom, nakupljene vlage, kapilarnog dizanja vlage i ostalih izvora vlaženja zida potrebno je poduzeti određene predradnje.

Kod problema sa kondenzacijom, sistemi za saniranje su uslovljeno podesni. Kao mera unutrašnje izolacije preporučuje se RÖFIX Renopor sistem.

Unutra/vani Ručno ugrađeno Obradivo sa mašinom za malterisanje Temperatura pri obradi nesme pasti ispod +10°C ni preći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • visoka paropropusnost
  • Veliki kapacitet pohranjivanja soli
  • Jednostavna mašinska ugradnja
  • izvrsna obradivost
  • Moguće veće debljine nanosa
  • Cement
  • Dodaci za poboljšanje obradivosti
  • Aditiv za stvaranje vazdušnih pora
  • Visoko vredni lomljeni krečnjak
  • Lagani dodatak (mineralni)