Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX CalceClima® Hidraulično-krečni malter za saniranje

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_CalceClima®_Hidraulično-krečni_malter_za_saniranje_DC0051701.PDF
324,60 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_CalceClima®_Hidraulično-krečni_malter_za_sanira_DC0047161.PDF
280,72 kB
IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP) IZJAVA_O_SVOJSTVIMA__DOP___RÖFIX_CalceClima®_Hidraulično-krečni_malter_za_saniranje_RSSR_DC0064721.PDF
117,91 kB
IM0006723_md.jpg btn_search

Ekološki, biološki preporučljiv sanacioni malter od hidrauličnog kreča. Bez cementa. Sanacioni malter za omalterisane površine opterećene vlagom i solima.

Sanacioni malter u RÖFIX sistemu za sanjiranje RS-Calce.

Krečni malter za teške i masivne komponente zida kao npr. ziđe od pune cigle ili lomljenog kamena. Krečni malter nije podesan za toplotno-izolacionu ciglu i/ili laganu ciglu (kao npr. visokoporozna cigla ili blok od plinobetona).

Primenjiv u unutrašnjem i spoljašnjem području na visoko poroznim zidovima (npr. kamen od porobetona ili blok cigle).

Osnovni malter na svim standardnim podlogama za malter, kao što su cigla, šuplja cigla, cementna cigla, krečna cigla i neobrađeni beton.

Mineralni građevinski materijal prema prilogu A iz Kataloga ekoloških mera u stanogradnji.

Potrebno premazati odgovarajućim premazom.

Unutra/vani Obradivo sa mašinom za malterisanje Temperatura pri obradi nesme pasti ispod +10°C ni preći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Visoka paropropustljivost
  • Jednostavna mašinska ugradnja
  • Visoka otpornost na štete od soli
  • Ekološki preporučljivo
  • Prirodni hidraulični kreč (NHL) prema EN 459-1
  • kreč
  • Ne sadrži portland cement
  • Dodaci za poboljšanje obradivosti
  • bez veštačkih disperzivnih materija
  • Visoko vredni lomljeni krečnjak