Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX Belit Solido 12

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_Belit_Solido_12_DC0051703.PDF
374,42 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_Belit_Solido_12_DC0041428.PDF
295,59 kB
IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP) IZJAVA_O_SVOJSTVIMA__DOP___RÖFIX_Belit_Solido_12_RSSR_DC0064893.PDF
120,72 kB
IM0009624_md.jpg btn_search

Malter za konsolidovanje na bazi prirodnog hidrauličnog kreča i izrazito kvalitetnog prirodnog lomljenog krečnjaka 0 - 3 mm. Pritisna čvrstoća oko 15 N/mm².

Za stare građevine koje je potrebno renovirati posebno u zaštiti spomenika i ekološkoj gradnji.

Idealan za velike debljine slojeva.

Prema EN 998-1 i EN 998-2.

Malter za konsolidaciju na svim standardnim podlogama kao što su npr. puna cigla, šuplja cigla, cementni kamen, lomljeni krečnjak, ali i hrapavi beton.

Nije podesan za porozne zidove.

BELIT je mineraloška oznaka za kalcijev disilikat, koji je primarno
vezivo svakog hidrauličnog kreča kao i RÖFIX BELIT proizvoda. Vezivo
pečeno na 1100°C odgovara istorijskom rimskom cementu tj., rimskom kreču koji je oko 1900. godine primenjivan
u velikim delovima Evrope i SAD-a
za raznolike radove na fasadama, spomenicima i skulpturama pre pojave
portland cementa.

Unutra/vani Izmešati prije upotrebe Ručno ugrađeno Obradivo sa mašinom za malterisanje Moguće zamešati Protočnom mešalicom D20/40 Temperatura pri obradi nesme pasti ispod +10°C ni preći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Brzovezujući
  • Moguće veće debljine nanosa
  • Minimalno skupljanje
  • Prirodni hidraulični kreč (NHL) prema EN 459-1
  • Dodaci za poboljšanje obradivosti
  • bez veštačkih disperzivnih materija
  • Visoko vredni lomljeni krečnjak
  • Armirano vlaknima