Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX CalceClima® Fino krečni fini malter

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_CalceClima®_Fino_krečni_fini_malter_DC0017937.PDF
330,77 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_CalceClima®_Fino_krečni_fini_malter_DC0047167.PDF
282,75 kB
IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP) IZJAVA_O_SVOJSTVIMA__DOP___RÖFIX_CalceClima®_Fino_krečni_fini_malter_RSSR_DC0064727.PDF
118,27 kB
IM0006724_md.jpg btn_search

Temeljna žbuka za unutarnje zidove i stropove, na sve normalne podloge.

Vapnena - unutarnja žbuka za zidove od modernih materijala.

Na mineralnim, upijajućim podlogama, posebno na krečnim malterima.

Mineralni građevinski materijal prema prilogu A iz Kataloga ekoloških mera u stanogradnji.

Optimalna podloga za krečne i silikatne boje.

Unutra/plafon Izmešati prije upotrebe Ručno ugrađeno Obraditi plastičnim gleterom Temperatura pri obradi nesme pasti ispod +10°C ni preći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • visoka paropropusnost
  • Regulisanje vlažnosti
  • Ekološki preporučivo
  • Prirodni hidraulični kreč (NHL) prema EN 459-1
  • kreč
  • Ne sadrži portland cement
  • Bez veštačkih disperzivnih materija
  • Visoko vredni lomljeni krečnjak