Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX 530 krečni unutrašnji malter

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_530_krečni_unutrašnji_malter_DC0051699.PDF
305,76 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_530_krečni_unutrašnji_malter_DC0047180.PDF
291,62 kB
IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP) IZJAVA_O_SVOJSTVIMA__DOP___RÖFIX_530_krečni_unutrašnji_malter_RSSR_DC0064731.PDF
116,81 kB
IM0002962_md.jpg btn_search

Osnovni malter za unutrašnje zidove i plafone, primenjiva na sve normalne podloge.

Krečni unutrašnji malter za zidove od modernih materijala.

Osnovni malter na koji se kao sledeći sloj mogu ugrađivati RÖFIX strukturni, dekorativni, silikatni, silikonski ili malteri na bazi veštačkih smola.

Osnovni malter na svim standardnim podlogama za malter, kao što su cigla, šuplja cigla, cementna cigla, krečna cigla i neobrađeni beton.

Unutra/vani Ručno ugrađeno Obradivo sa mašinom za malterisanje Temperatura pri obradi nesme pasti ispod +10°C ni preći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Visoka izdašnost
  • Kreč
  • Beli cement (bez hromata)
  • Udio cementa <5%
  • Bez veštačkih disperzivnih materija
  • Visoko vredni lomljeni krečnjak