Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX 888 Toplotno-izolacioni malter

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_888_Toplotno-izolacioni_malter_DC0017835.PDF
305,13 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_888_Toplotno-izolacioni_malter_DC0047204.PDF
291,07 kB
IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP) IZJAVA_O_SVOJSTVIMA__DOP___RÖFIX_888_Toplotno-izolacioni_malter_RSSR_DC0064751.PDF
117,17 kB
IM0000552_md.jpg btn_search

Toplotno-izolacioni osnovni malter bez fugni na fasadama i unutrašnjim zidovima.

Osnovni malter na svim standardnim podlogama za malter, kao što su cigla, šuplja cigla, cementna cigla, krečna cigla i neobrađeni beton.

Nije za upotrebu na fasadnom soklu ni u području prskanja vode.

Osnovni malter za RÖFIX plemenite i strukturne maltere, silikatne maltere ili maltere od silikoskih smola.

Mineralni građevinski materijal prema prilogu A iz Kataloga ekoloških mera u stanogradnji.

Unutra/vani Ručno ugrađeno Obradivo sa mašinom za malterisanje Temperatura pri obradi nesme pasti ispod +10°C ni preći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Toplotno-izolativna svojstva
  • Izvanredna obradivost
  • Moguće veće debljine nanosa
  • MPA Stuttgart - toplotna provodljivost ≤ 0,0628 W/mK).
  • Cement
  • Kreč
  • Dodaci za poboljšanje obradivosti
  • Laki dodatak (organski)
  • Lagani dodatak (mineralni)