Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX Röntgenputz rentgenski malter

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_Röntgenputz_rentgenski_malter_DC0017832.PDF
306,80 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_Röntgenputz_rentgenski_malter_DC0047190.PDF
292,61 kB
IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP) IZJAVA_O_SVOJSTVIMA__DOP___RÖFIX_Röntgenputz_rentgenski_malter_RSSR_DC0064737.PDF
115,00 kB
IM0000565_md.jpg btn_search

Za primenu u ustanovama za rentgensku dijagnostiku sa normalnim naponom do 250 kV.

Malter sa zaštitom od zračenja, sadrži baritni pesak.

Osnovni malter na svim standardnim podlogama za malter, kao što su cigla, šuplja cigla, cementna cigla, krečna cigla i neobrađeni beton.

Osnovni malter na koji se kao sledeći sloj mogu ugrađivati RÖFIX strukturni, dekorativni, silikatni, silikonski ili malteri na bazi veštačkih smola.

Nije podesan za porozne zidove.

Unutra/plafon Ručno ugrađeno Obradivo sa mašinom za malterisanje Temperatura pri obradi nesme pasti ispod +10°C ni preći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Povišena zaštita od zračenja, odbija rendgenske zrake
  • Cement
  • kreč
  • Dodaci za poboljšanje obradivosti
  • Udeo organskih supstanci <5%
  • Barit - pesak