Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX 673 Cementni špric sa belim krečom

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_673_Cementni_špric_sa_belim_krečom_DC0017846.PDF
304,82 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_673_Cementni_špric_sa_belim_krečom_DC0047198.PDF
291,95 kB
IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP) IZJAVA_O_SVOJSTVIMA__DOP___RÖFIX_673_Cementni_špric_sa_belim_krečom_RSSR_DC0064747.PDF
117,39 kB
IM0000523_md.jpg btn_search

Cementni špric i vezivni most za zidove svih vrsta, specijalno za poroznu ciglu ili kamen.

Cementni špric i vezivni most za ekološke maltere kao što su krečni i glineni malteri.

Unutra/vani Ručno ugrađeno Obradivo sa mašinom za malterisanje Temperatura pri obradi nesme pasti ispod +10°C ni preći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Jednostavna podloga za maltere
  • Dobra prijonjivost
  • Ekološki preporučivo
  • kreč
  • Cement
  • Visoko vredni lomljeni krečnjak