Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX ZK-ECO Krečno-cementni osnovni malter

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_ZK-ECO_Krečno-cementni_osnovni_malter_DC0017115.PDF
324,97 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_ZK-ECO_Krečno-cementni_osnovni_malter_DC0045025.PDF
292,84 kB
IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP) IZJAVA_O_SVOJSTVIMA__DOP___RÖFIX_ZK-ECO_Krečno-cementni_osnovni_malter_RSSR_DC0064861.PDF
117,92 kB
IM0008567_md.jpg btn_search

Osnovni malter za unutrašnje zidove i plafone sa malim opterećenjem vlagom.

Osnovni malter na svim standardnim podlogama za malter, kao što su cigla, šuplja cigla, cementni kamen, krečnjak, kao i za hrapavi beton.

Ne koristiti na soklu fasade.

Osnovni malter za RÖFIX strukturne i plemenite maltere, silikatne, silikonske ili maltere na bazi veštačkih smola.

Mineralni građevinski materijal prema prilogu A iz Kataloga ekoloških mera u stanogradnji.

Unutra/plafon Ručno ugrađeno Obradivo sa mašinom za malterisanje Temperatura pri obradi nesme pasti ispod +10°C ni preći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Dobra obradivost
  • Ekonomična verzija proizvoda
  • Kreč
  • Cement
  • Dodaci za poboljšanje obradivosti
  • Bez veštačkih disperzivnih materija
  • Visoko vredni lomljeni krečnjak