Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX ZK-ECO Krečno-cementni osnovni malter

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_ZK-ECO_Krečno-cementni_osnovni_malter_DC0017115.PDF
324,97 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_ZK-ECO_Krečno-cementni_osnovni_malter_DC0045025.PDF
292,84 kB
IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP) IZJAVA_O_SVOJSTVIMA__DOP___RÖFIX_ZK-ECO_Krečno-cementni_osnovni_malter_RSSR_DC0064861.PDF
117,92 kB
IM0008567_md.jpg btn_search

Osnovni malter za unutrašnje zidove i plafone sa malim opterećenjem vlagom.

Osnovni malter na svim standardnim podlogama za malter, kao što su cigla, šuplja cigla, cementna cigla, krečna cigla i neobrađeni beton.

Ne koristiti na soklu fasade.

Osnovni malter na koji se kao sledeći sloj mogu ugrađivati RÖFIX strukturni, dekorativni, silikatni, silikonski ili malteri na bazi veštačkih smola.

Mineralni građevinski materijal prema prilogu A iz Kataloga ekoloških mera u stanogradnji.

Unutra/plafon Ručno ugrađeno Obradivo sa mašinom za malterisanje Temperatura pri obradi nesme pasti ispod +10°C ni preći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Dobra obradivost
  • kreč
  • Cement
  • Dodaci za poboljšanje obradivosti
  • Bez veštačkih disperzivnih materija
  • Visoko vredni lomljeni krečnjak