Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX 510 Krečno-cementni osnovni malter

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_510_Krečno-cementni_osnovni_malter_DC0017845.PDF
325,76 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_510_Krečno-cementni_osnovni_malter_DC0047174.PDF
291,82 kB
IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP) IZJAVA_O_SVOJSTVIMA__DOP___RÖFIX_510_Krečno-cementni_osnovni_malter_RSSR_DC0064729.PDF
117,11 kB
IM0000491_md.jpg btn_search

Osnovni malter za unutrašnje zidove, plafone i fasade sa malim opterećenjem vlagom.

Podesan za keramičarske radove u unutrašnjim prostorijama koje su opterećene vlagom (do stepena opterećenosti vlagom W4 prema normi ÖN B3346-ograničeno na unutrašnje prostorije u kućama i stanovima).

Osnovni malter na svim standardnim podlogama za malter, kao što su cigla, šuplja cigla, cementna cigla, krečna cigla i neobrađeni beton.

Ne koristiti na soklu fasade.

Osnovni malter na koji se kao sledeći sloj mogu ugrađivati RÖFIX strukturni, dekorativni, silikatni, silikonski ili malteri na bazi veštačkih smola.

Mineralni građevinski materijal prema prilogu A iz Kataloga ekoloških mera u stanogradnji.

Unutra/vani Ručno ugrađeno Obradivo sa mašinom za malterisanje Temperatura pri obradi nesme pasti ispod +10°C ni preći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • kreč
  • Cement
  • Dodaci za poboljšanje obradivosti
  • Visoko vredni lomljeni krečnjak
  • Lagani dodatak (mineralni)