Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX PE 516 SISI MICRO Boja za sanaciju pukotina

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_PE_516_SISI_MICRO_Boja_za_sanaciju_pukotina_DC0048768.PDF
418,90 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_PE_516_SISI_MICRO_Boja_za_sanaciju_pukotina_DC0047058.PDF
280,35 kB
IM0006304_md.jpg btn_search

Paropropusni premaz za renoviranje i izjednačavanje na malterima i TIS fasadama. Premaz na bazi SiSi tehnologije, paropropusna hibridna boja, sa optimiranim karakteristikama organskih i anorganskih komponenti. RÖFIX SISI tehnologija temelji se na novoj stabilnoj polimer elastičnoj silikatno/silikonskoj strukturi.

Primenjiva na mineralne i organske podloge (kao npr. na disperzione i lateks boje, mineralne premaze, krečno/cementne i maltere na bazi veštačkih smola, krečno-peščani kamen i betonske površine. Idealna boja za sanaciju pukotina (do 0,8 mm) na statički stabilnim i nosivim podlogama.

Pri obradi prema uputama, optimalnom vremenu i ravnomjerno upijajućoj podlozi nije potreban ponovni premaz

Spolja Izmešati prije upotrebe 1. sloj razrediti sa max. 10% vode 2. sloj razrediti sa max. 5% vode 1-2 nanosa valjkom Ofarbati 1-2 puta Mogučnost špricanja Našpricati 1-2 puta PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči. Temperatura pri obradi nesme pasti ispod +7°C ni preći +30°C
  • Visoko pokrivanje
  • Minimalno naprezanje i premošćivanje pukotina
  • Elastičnost, fleksibilnost
  • Postojanost boje
  • Otporno na kredanje
  • Pigmenti: titanijev dioksid
  • Vezivo: SISI-MATRIX (silikonska smola, silikat, akrilat)
  • Aditivi: mrežno sredstvo, otpenjivač, konzervansi
  • Dodatak vlakana