Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

Creteo®Gala CC 696 Instant beton

 
Download:
tehnički list tehnički_list_Creteo®Gala_CC_696_Instant_beton_DC0067699.PDF
268,26 kB
IM0030964_md.jpg btn_search

Instant beton je odličan za brzo betoniranje (bez postupka mešanja) ograda, stubova, spoljašnjih sušila za veš, sportskih i dečjih sprava (npr. ljuljačka), ulične i vrtne rasvete, poštanskih sandučića, saobraćajnih znakova, raznih držača, kao i za izlivanje manjih temelja tj. za radove betoniranja bez statičkih zahteva.

Na gradilištu nije dozvoljeno dodavanje kamenog granulata ili drugih dodataka.

Horizontalno, unutra/vani Sa 3,4-3,6 L vode razredivo Obratiti pažnju na tehnički list Rok trajanja: minimalno 6 meseci Temperatura kod obrade ne sme pasti ispod + 5°C
  • Betoniranje bez postupka mešanja
  • Ugradnja bez potrebe dovoda električne energije
  • Nema preranog vezivanja ranije zamešanog materijala
  • Otpornost na smrzavanje i mehaničke uticaje
  • Lako opteretivo nakon oko jednog časa (na temperaturi > 20°C)
  • Specijalni cement
  • Dodaci za poboljšanje obradivosti
  • Kameni granulat