Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda
IM0011147_gi.jpg

Creteo®Standard

 

Beton - Važan građevinski materijal našeg vremenaRÖFIX – Vaš Partner kad se radi o betonu

Naš suvi beton dostupan je u vrećama ili silosima, različite pritisne čvrstoće te odgovara Normi ÖNORM B 4710. Podesan je za industrijske, poljoprivredne, planinske kao i privatne radove.