Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

Creteo®Repair CC 175 XF4 Premaz za tunele

 
Download:
tehnički list tehnički_list_Creteo®Repair_CC_175_XF4_Premaz_za_tunele_DC0068091.PDF
376,14 kB
IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP) IZJAVA_O_SVOJSTVIMA__DOP___Creteo®Repair_CC_175_XF4_Premaz_za_tunele_RSSR_DC0064923.PDF
119,28 kB
IM0027593_md.jpg btn_search

Creteo®Repair CC 175 posebno je primenjiv za premazivanje betona i armiranog betona u mostogradnji, cestogradnji i visokogradnji prema EN 1504-2 i pokriva zaštitne principe 1.3, 2.2, 8.2.

Primenjiv i kao premaz u tunelim u sistemu sa Creteo®Repair CC 151 XF4 Malterom za reprofilisanje.

Proizvod je dobra zaštita od grafita.

Premaz se temelji na specijalizovanom i usavršenom Sol-Gel postupku, pri tome dolazi do spajanja podloge i premaza.

Specijalni dodaci smeju se dodavati samo uz odobrenje proizvođača.

Creteo®Repair CC 175 je jednoslojni premaz na bazi Sol-Gel-a, visoke otpornosti sa površinom koja se lako čisti za betonske podloge kao i podloge na bazi cementa.

Prljave površine se lako čise vodom.

Vertikalna sanacija betona iznad glave Ne razređivati sa vodom. Komponentu B pomešati sa komponentom A Izmešati prije upotrebe Naneti valjkom Mogućnost farbanja Mogučnost špricanja Temperatura kod obrade ne sme pasti ispod + 5°C Rok trajanja: minimalno 12 meseci
 • Iziskuje isključivo jednostavni nanos visokog pokrivanja, nije potreban predpremaz.
 • Mehanička i hemijska otpornost, sa svojstvom dobre obradivosti (nanošenje valjkom, Airless-špricanje)
 • Iznimno dobro periva sa visokim stepenom otpornosti na vremenske prilike i UV zračenje
 • Dobra paropropustljivost SD < 3 m
 • Dobra otpornost na CO2 SD > 80 m
 • Jako dobra prijonjivost na mineralnim podlogama (i kod mat vlažnih podloga)
 • Zašptitni princip prema EN 1504-2:
  - 1.3 - Zaštita od prodiranja supstanci
  - 2.2 - Regulisanje sadržaja vlage
  - 8.2 - Povećanje električnog otpora
 • Postojanost na temperature od -20 °C do +150 °C
 • Polisiloksan-Poliepoksid-smola
 • Dvokomponentno temeljna komponenta 6 dijelova / učvrščivać 1 dio