Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

Creteo®Repair CC 173 Premaz XF4

 
Download:
tehnički list tehnički_list_Creteo®Repair_CC_173_Premaz_XF4_DC0052855.PDF
391,68 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_Creteo®Repair_CC_173_Premaz_XF4_DC0051341.PDF
281,39 kB
IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP) IZJAVA_O_SVOJSTVIMA__DOP___Creteo®Repair_CC_173_Premaz_XF4_RSSR_DC0064925.PDF
118,92 kB
IM0027530_md.jpg btn_search

CreteoRepair CC 173 primenjiv je posebice kao premaz za beton i armirani beton u mostogradnji, cestogradnji i visokogradnji prema EN 1504-2 te pokriva zaštitna načela 1,3, 2.2 i 8.2 (sa saobraćajnim opterećenjem).

Čisti akrilni disperzivni premaz štiti beton od štetnih uticaja iz okoline kao što su CO2, SO2 i UV zračenje te je zbog vizualnog dojma (uljepšavanja) dostupan i u svim RAL bojama prema aktualnoj RÖFIX Ton karti.

Nije pogodan za bilo kakvu drvenu konstrukciju

Prljave površine se lako čise vodom.

Vertikalna sanacija betona iznad glave 1. sloj razrediti sa max. 10% vode 2. sloj razrediti sa max. 5% vode Izmešati prije upotrebe Našpricati 1 puta 4 nanosa valjkom Ofarbati 2 puta Temperatura kod obrade ne sme pasti ispod + 5°C PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
 • Dobra otpornost na vremenske uslove
 • Otpornno na smrzavanje i so za posipanje
 • Odlična prijonjivost
 • Dobra paropropustljivost SD < 3 m
 • Dobra otpornost na CO2 SD > 80 m
 • Jednostavna obrada i ugradnja
 • Zaštitno načelo prema EN 1504-2:
  - 1.3 -Zaštita od prodiranja supstanci (sa saobračajnim opterećenjem)
  - 2.2 - Regulisanje vlage (sa saobračajnim opterećenjem)
  - 8.2 -Povećanje električne otpornosti (sa saobračajnim opterećenjem)
 • Čista akrilna disperzija
 • Pigmenti
 • Punila
 • Aditivi