Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

Creteo®Repair CC 150 Malter za reprofilisanje betona R2

 
Download:
tehnički list tehnički_list_Creteo®Repair_CC_150_Malter_za_reprofilisanje_betona_R2_DC0017866.PDF
286,44 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_Creteo®Repair_CC_150_Malter_za_reprofilisanje_betona__DC0047086.PDF
294,20 kB
IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP) IZJAVA_O_SVOJSTVIMA__DOP___Creteo®Repair_CC_150_Malter_za_reprofilisanje_betona_R2_RSSR_DC0064671.PDF
117,12 kB
IM0007214_md.jpg btn_search

Visokokvalitetni malter za reprofilisanje betona na mineralnoj bazi s dodacima sredstva za bolje prianjanje. Može se nanositi u jednom ili u više slojeva.

Za zaštitu i sanaciju betonskih konstrukcija prema EN 1504. Betonska zamena ili dodatak poprečnom preseku, ojačanje, povećanje zaštitnog sloja betona, dodatak za beton koji sadrži štetne supstance.

Kod upotrebe RÖFIX CreteoRepair CC 150 sa Armomesh mrežicom moguće ga je ugraditi i na druge podloge (mešano ziđe, kameno ziđe, itd.).

Specijalni dodaci smeju se dodavati samo uz odobrenje proizvođača.

Vertikalna sanacija betona iznad glave Sa 4,6-4,8 L vode razredivo Obratiti pažnju na tehnički list Rok trajanja: minimalno 6 meseci Temperatura kod obrade ne sme pasti ispod + 5°C
  • Dobro prianjanje
  • Minimalno skupljanje
  • Trajna otpornost na vlagu
  • Punila: specijalna vlakna
  • Dodaci za poboljšanje obradivosti
  • Klasirani pesak