Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda
IM0000903_gi.jpg

Creteo®Inject

 

Beton - Važan građevinski materijal našeg vremenaRÖFIX – Vaš Partner kad se radi o betonu

Naši materijali za injektovanje podesni su za injektovanje čavala, ankera, mikropilota i injekcijskih ankerbušilica, kao i za popunjavanje sondi u zemlji (geothermia). Ovi malteri su tiksotropni materijali koji se ugrađuju pomoću rotirajućih ili klipnih pumpi.