Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

Lokacije

VAŠA OSOBA ZA KONTAKT

Damir Petrinić

Direktor

Tel.: +387 (0)39/830-100

damir.petrinic@roefix.com

   

Namik Musić

Voditelj prodaje

Tel.: +387 (0)57/355-191

namik.music@roefix.com

   

Drago Rimac

Komercijalni predstavnik Zapad RS7 Banja Luka

Tel.: +387 (0)39/830-100

drago.rimac@roefix.com

Mobitel: +387 (0)65/603-646

 
   

Ivica Šego

Komercijalni predstavnik Sarajevo i ZDK

Tel.:  +387 (0)57/355-191

ivica.sego@roefix.com

Mobitel: +387 (0)61/733-887

 
   

Ante Radoš

Komercijalni predstavnik Srednja Bosna/Kanton 10

Tel.: +387 (0)39/830-100

ante.rados@roefix.com

Mobitel: +387 (0)63/322-652

 
   

Miro Čuljak

Komercijalni predstavnik Hercegovina

Tel.: +387 (0)39/830-100

miro.culjak@roefix.com

Mobitel: +387 (0)63/322-651

 
   

Srebrenko Kikić

Komercijalni predstavnik Tuzlanski kanton/Brčko Distrikt/Centralna RS

Tel.: +387 (0)39/830-100

srebrenko.kikic@roefix.com

Mobitel: +387 (0)62/340-487

 
   

Vanja Galić

Komercijalni predstavnik USK

Tel.: +387 (0)39/830-100

vanja.galic@roefix.com

Mobitel: +387 (0)61/484-526

 
   

Abid Telalović

Tehnička podrška

Tel.: +387 (0)57/355-191

abid.telalovic@roefix.com

Mobitel: +387 (0)61/733-823

 
   

Adnan Čomor

Komercijalni predstavnik za područje keramike

Tel.: +387 (0)39/830-100

adnan.comor@roefix.com

Mobitel: +387 (0)62/991-927

 
   

Marketing

marketing.soe@roefix.com