Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda
Završne žbuke

Fasada (ne)čini kuću

 

Napravite dobar prvi utisak

Jeste li znali da reč fasada potiče od latinske reči facies, što znači izgled?

Baš kao što je prvi dojam važan kod upoznavanju ljudi, fasada je važna pri ulasku u neku zgradu.

Zašto?

Dobro dizajnirana fasada poručuje kako se iza nje krije zanimljiv interijer, a istodobno sugeriše na kvalitet i sigurnost. I zaista, fasada i krov predstavljaju važan estetski element svake građevine, ali to nije njihova primarna funkcija.

Pored estetike, završni malteri imaju zadaću štititi ostale slojeve toplotno-izolacionog sistema od vremenskih uslova.

Povezane teme

 

Pravila za dobar završni malter

Za estetski i tehnički kvalitet je važno sledeće:

 • dovoljno vreme sušenja osnovnih maltera
 • temeljito nanošenje u sistemu ispitanog predpremaza
 • zaštita fasadne površine od vremenskih uticaja (korišćenje odgovarajuće zaštite za skelu)
 • ugradnju vrši obrazovano stučno osoblje
 • čistoća i kvalitet alata
 • temperatura prilikom ugradnje (kod visokih temperatura i jakog sunčevog zračenja, raditi u smeru kretanja sunca! Niske temperature i visoka vlažnost produžuju vreme sušenja!)
 • skladištenje na gradilištima

Najmanja debljina sloja završnog maltera iznosi 1,5 mm, kod žljebaste strukture 2 mm. Ukoliko se zahteva fina završna struktura – sa najvećom veličinom zrna ispod 1,5 mm, može se postići najmanja debljina sloja višeslojnim izvođenjem.

U pravilu se završni malteri dele na

Praškasti završni malteri se uvek dodatno premazuju RÖFIX fasadnim bojama koje su ujedno i podesne za nanošenje na toplotno-izolacionoe sisteme (npr. RÖFIX PE 419 ETICS® ili RÖFIX PE 519).

Nanošenje u sistemu ispitanog predpremaza

Ispravno naneseni predpremaz ima sledeće zadaće:

 • izjednačavanje upijanja
 • prijonjivost
 • izjednačavanje alkalnih maltera
 • poboljšanje svojstava ugradnje završnog maltera

Predpremaz mora biti usklađen sa ostalim komponentama sistema (odn. završnim malterom). Ukoliko osnovni ili završni malter imaju istu osnovu veziva (veštačke smole, ili čisto mineralno, krečno-cementna veziva) predpremaz se može izostaviti.

 

Vrednost odbijanja sunčeve svetlosti (VOSS)

Kod završnih dekorativnih maltera i premaza se mora pridržavati vrednosti odbijanja sunčeve svetlosti od najmanje 25 %. Ukoliko je manja od 25 % treba se pridržavati RÖFIX SycoTec® smernica (str. 130–136).

SycoTec brošura :

SycoTec 7,08 MB

 

Opšte napomene prilikom ugradnje

Završni malteri se proizvode korišćenjem prirodnih pigmenata i granulacija.

Zbog toga se ne mogu izbeći minimalna odstupanja u tonu boje i strukturi. U pravilu se preporučuje, fasadu obrađivati materijalima proizvedenim u jednoj šarži. Dovoljan broj majstora na gradilištu smanjuje vidljiva odstupanja.

Rad po principu “sveže u sveže” smanjuje rizik odstupanja boje i strukture na fasadnoj površini. Završni radovi na gradilištu ne smeju se prekidati. Završni malter se zavisno od proizvođača može nanositi ručno ili mašinski.

Način nanošenja (bacanje, špricana...) zavisi od vrste maltera. Mogućnost oblikovanja površina je raznoliko, a ono zavisi od vrste maltera i željene strukture kao i alata koji se koristi kod obrade. Pri tome se obavezno treba pridržavati zahtevanih minimalnih debljina nanosa materijala.

U sledećem članku pročitajte koje su značajke pastoznih završnih maltera, kako ih ugraditi i na što obratiti pažnju.