Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda
Fasada

Spoljašnja fasadna boja, da ili ne?

 

RÖFIX svet boja

Fasade su ukras, a da bi se to postiglo, njihov kvalitet mora da bude dugotrajan i nakon više godina bez vidljivih nedostataka i promene boje.

Da bi fasada ostala dugotrajna, važno je pridržavati se svih pravila struke ispravne ugradnje materijala.

I pogotovo zaštititi fasadu pred vodom.

Voda glavni uzročnik šteta

Voda je u svim svojim agregatnim stanjima glavni uzročnik šteta na fasadama.

Zato se fasade moraju dugoročno štititi od vlage, prljavštine (mikro-bakterijske zaraze) i štetnih supstanci, a da bi se to postiglo trebaju ispuniti sledeće građevinsko fizikalne zahteve: difuzija i elasticitet.

RÖFIX nudi ispitane premaze za različite primene i zahteve: organski- i silikatom vezane fasadne boje kao i “prave” silikonske spoljašnje boje, koje su zahvaljujući mikroporoznom sastavu izrazito vodoodbojne i istovremeno paropropusne.

 

Bež vanjska boja za zidove

Tehničke vrednosti spoljašnjih boja

Boje funkcionišu samo onda kada se postigne uravnoteženost između upijanja i otpuštanja vode. Upijanje vode je prikazano sa w-vrednošću. sd-vrednost opisuje otpor difuziji vode.

Temeljitim istraživanjima, testiranjem u različitim vremenskim uslovima iz okoline i dobivenim rezultatima Instituta za građevinsku fiziku Fraunhofer, po prvi puta su 1968. godine postavljeni i definirani zahtevi premaza/boja mineralnih podloga.

To je standardizovalo karakteristike sistema premazivanja kao i osnova dobra funkcioniranja.

 

Crvena vanjska boja za zidove

Institut je “teoriju fasada” matematički formulisao:

  •  Koeficijenat upijanja vode: w-vrednost: ≤ 0,5 kg/(m2h0,5)
  •  Otpornost difuziji: sd-vrednost: ≤ 2 μ s (m)
  • Proizvod w2sd: ≤ 0,1 kg/(m2h0,5)

To znači: što je manji koeficijenat upijanja vode w, bolji je zaštita (smanjeno kapilarno dizanje vlage); što je manji otpor difuziji vodene pare sd-vrednost, veća je paropropusnost.

Kako je ranije navedene vrednosti po prvi puta u svome izlaganju iznio Dr. H. Künzel sa Frauenhoder Instituta, često se spominju i kao “Künzel vrednosti”. 

Mi ispunjavamo sve zahteve

Kada su u pitanju spoljašnje boje, u firmi RÖFIX, visok je kvalitet postavljen kao imperativ. U prilog tome idu i zahtevi u pogledu zaštite fasade i njene estetike.

RÖFIX fasadne boje omogućuju izvođačima, dizajnerima, arhitektima i investitorima različite mogućnosti i rešenja oblikovanja zidova.

 

Žuta vanjska boja za zidove

Kako izabrati boju

Nisu sve spoljašnje boje za fasadu iste i nije svejedno koju će te izabrati. Pitanje koja fasadna boja odgovara fasadi več smo obradili. 

Olakšajte si izbor i stvorite virtualno površinu svoje fasade sa RÖFIX Savetnikom za fasade. U program možete učitati sliku svog objekta. Možete birati između uzorka slika koje vam nudi program. 

Nova RÖFIX ColorDesign aplikacija

Jednostavna RÖFIX ColorDesign aplikacija pomaže Vam da individualno kreirate izgled unutrašnjih i spoljašnjih površina.

Održavanje fasade

Nemojte zanemariti svoju fasadu, održavajte je i održite zdravo i lepo životno okruženje.