Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda
Pukotine 2

Pukotine na fasadi? Bez panike, mi ćemo Vam pomoći

 

Pukotine na fasadi su nažalost česta i neugodna pojava. Ne samo da imaju ružan estetski faktor, još gora činjenica jest, da oslabljuju Vaše zidove, kroz pukotine može ući npr. voda i oslabiti čvrstoću konstrukcije.

Pukotine možete efikasno sanirati pomoću proizvoda iz našeg RÖFIX asortimana podesnog za ovu vrstu problema. 

Povezane teme

 

Prvo uzrok za pukotine

Kod pojave pukotina mora se utvrditi tačan uzrok nastanka pukotine.

Kod toga u obzir treba da se uzme širina, izgled i vreme nastanka pukotina.

Uzroci nastajanja pukotina mogu se pronaći ili u nepravilnoj izvedbi ili su uslovljeni spoljašnjim mehaničkim i higrotermičkim uticajima.

Važno je utvrditi, da li zapravo pukotine predstavljaju manjkavosti i da li je uopšte potrebna popravka.

Pukotine uslovljene malterom

Uzrok njihovog nastajanja treba tražiti u izvođenju maltera ili (ne)podesnosti maltera.

Pukotine na fasadi

Pukotine zbog spuštanja

 Pukotine zbog spuštanja su većinom 10 do 20 cm duge horizontalne pukotine. Širine pukotina mogu biti do 3 mm.

Praznine se mogu pojaviti u području doljnjeg završetka pukotine.

One nastaju nakon predebelog nanosa maltera u jednom sloju, u slučaju loše prijonjivosti na slabo upijajućoj ili mokroj podlozi, u slučaju preduge obrade površine maltera ili nanošenja maltera ređe konzistencije.

Pukotine zbog spuštanja saniraju se ukoliko iza njih postoji šupljina.

Šupljine se moraju odstraniti, pukotine izdubiti kako bi se proširile, a praznine zapuniti novim malterom, npr. RÖFIX Renoplus®.

 

Pukotine uslijed skupljanja

Pukotine zbog skupljanja

To su pukotine nastale zbog skupljanja u osnovnom malteru sa razmakom čvorova od oko 20 cm i širinom pukotina do 0,5 mm.

Ove pukotine jako retko idu do osnovnog maltera. Većinom nastaju 1 do 2 časa nakon nanošenja maltera zbog prebrzog isušivanja.

Rizik od stvaranja pukotina izbegava se odgovarajućom, naknadnom negom maltera. Kod čistih krečnih maltera treba računati na pojavu ovih pukotina.

Ukoliko pukotina ne dolazi do podloge, tada ne utiču negativno na sistem maltera.

Nakon nanošenja završnog maltera, pukotine zbog skupljanja se više ne javljaju.

 

Pukotine uslijed puzanja

Pukotine zbog puzanja

Pukotine zbog puzanja većinom imaju mrežastu strukturu ili strukturu slova “y” i retko su šire od 0,1 do 0,2 mm.

One idu do podloge te se javljaju mesecima, a u pojedinačnim slučajevima čak i godinama nakon malterisanja.

Uzrok im se može pronaći u nepovoljnim uslovima isušivanja, nedovoljnoj prijonjivosti maltera na podlogu, neodgovarajućih maltera ili nepoštivanju vremena sušenja.

Ove pukotine u unutrašnjim prostorima predstavljanju samo estetski nedostatak. Na fasadi mogu dovesti do posledičnih šteta.

Pukotine zbog puzanja > 0,05 mm, na fasadnim delovima pod jakim klimatskim uticajima, treba sanirati.

Rešenje za ovaj problem je nanošenje novog završnog maltera ili premaza armiranog vlaknima, npr. RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO.

 

Pukotine na fasadi

Kapilarne pukotine

Kapilarne pukotine su kratke, 0,05 do 0,1 mm široke pukotine nastale zbog zaglađivanja, npr. kod ugradnje mineralnih završnih maltera, kada se malter predugo obrađuje (previše veziva na površini), a javljaju se samo na površini.

Pukotine zbog zaglađivanja su doduše neestetske, ali u većini slučajeva ne predstavljaju nedostatak. Takve pukotine su često vidljive tek kada deo građevine ovlaži.

Pukotine uslovljene podlogom

Pukotine uslovljene podlogom su pukotine koje se javljaju u podlozi maltera.

Javljaju se zbog promene volumena, bubrenja, promene dimenzije zbog toplote, korišćenja različitih građevinskih materijala sa različitim fizikalnim svojstvima kao što su deformisanja zbog puzanja, toplotna sprovodljivost ili upijanje.

 

Pukotine uvjetovane podlogom

Rascepne pukotine

To su pukotine koje počinju kod pravougaonih otvora u zidu i većinom imaju dijagonalan oblik. One nastaju zbog naprezanja koja dolaze od deformisanja podloge.

U slučaju prebrzog isušivanja maltera rascepna pukotina može biti i pukotina zbog puzanja.

Rascepne pukotine treba sanirati pomoću traka za premošćavanje pukotina.

 

Pukotine iz fuga podloge

Pukotine iz fugni podloge

Te pukotine pokazuju pravilnu sliku pukotina koje slede fugne iz podloge. Širina im je između 0,05 i 0,15 mm.

Njihov uzrok može biti u podlozi kao i u načinu ugradnje maltera. Takve se pukotine javljuju kod malterisanja visokoizolacionih zidnih elemenata.

Fasade sa pukotinama iz fugni < 0,2 mm se mogu dodatno obraditi nanošenjem armirajućeg sloja, koji se sastoji od RÖFIX Renostar®-a/RÖFIX P50 Staklene mrežice za armiranje.

Konstrukciono uslovljene pukotine

Konstrukcijske pukotine

Fasader ne može isključiti rizik

Konstrukciono uslovljene pukotine nemaju nikakve veze sa nanošenjem maltera.

Fasader ne može isključiti rizik nastanka ovih pukotina niti ih sprečiti preventivnim delovanjem.

Pukotine koje dolaze iz konstrukcije uslovljne su promenama volumena nosive konstrukcije (sleganje,progib, savijanje, puzanje i skupljanje).

One nastaju zbog gibanja u podlozi nakon malterisanja.

Pre definisanja mera popravke, uvek se mora ispitati i razjasniti, da li je reč o jednokratnoj deformaciji (stabilna pukotina) ili onim koje još traju ili se javljaju periodički (dinamička pukotina).

Kvalitetno ispitivanje

Za ispravan način sanacije fasade preporučuje se kvalitetno ispitivanje i priprema podlloge, te savetovanje sa građevinskim inženjerom.

Za popravak konstrukciono/statički uslovljenih pukotina se uz RÖFIX Traku za premošćavanje pukotina, koriste i sistemi sa spiralnim sidrom, injektovanje u zid ili toplotna izolacija.

Proizvodi za saniranje pukotina na fasadi

Predlažemo Vam nekoliko proizvoda iz našeg asortimana proizvoda sa kojima možete efikasno saniranirati pukotine na Vašoj fasadi:

RÖFIX Traka za saniranje
RÖFIX Stucanet Nosač maltera
RÖFIX Renostar®
RÖFIX Renoplus®
RÖFIX Predpremaz Premium
RÖFIX PP 201 SILICA LF (opcija)
RÖFIX PP 301 HYDRO LF (opcija)
RÖFIX PP 401 SILICO LF (opcija)
RÖFIX 715 Specijalni plemeniti malter
RÖFIX Silikatni strukturni završni malter
 RÖFIX SiSi-Malter® Silikonskosilikatni strukturni završni dekorativni malter
RÖFIX Silikonski strukturni završni malter PREMIUM
RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT
RÖFIX PE 519 PREMIUM SiSi Vanjska boja na bazi SiSi tehnologije
RÖFIX PE 416 ETICS® MICRO Boja za saniranje pukotina na TIS-u
RÖFIX spoljašnje boje