Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda
Hotel Pino 1

Odelo čini čoveka – malter kuću

 

Malter nije od juče!

Kada se vratimo daleko u istoriju vidimo da je malter zapravo star gotovo poput istorije građenja.

Primerice, glineni malteri su se koristili u antičkim vremenima i danas ugrađuju na objektima održive gradnje. Kreč takođe javlja u antičkoj Grčkoj i to kao prvo, mineralno vezivo.

Rimljani koji su uvek bili ispred svoga vremena su znali koristi tzv. hidraulične materijale, kreč i hidraulični kreč koristili su za pripravljanje spoljašnjih maltera otpornih na vremenske uticaje, a njihovi se ostaci i danas mogu pronaći na brojnim hramovima.

Tehnologija građenja se, međutim, od tada do danas mnogo izmenila. Glavna prekretnica je otkrivanje Portland cementa, kao hidrauličnog veziva, sredinom 19. veka, kojim je postignuta veća trajnost materijala.

Što je to malter?

Kada idemo definisati pojam maltera možemo reći da je malter smesa vode, gašenog kreča i peska kojim se prekrivaju pročelja, zidovi i plafoni kako bi se nakon njegovog stvrdnjavanja postigla ravna površina.

Danas malter možemo primeniti kako na fasadnim površinama tako i na unutrašnjim površinama.

Sisteme maltera razlikujemo prema vrsti primenjenog materijala, načinu obrade i funkcijama koje malteri trebaju ispunjavati.

Povezane teme

 

Kako delimo maltere?

Podela različitih vrsta maltera se u pravilu vrši prema sledećim kriterijumima:

 • primijenjenim materijalima, odnosno korištenom vezivu (krečni malteri, krečno-cementni malteri, cementni malteri, gipsani malteri, glineni malteri i organske odnosno veštačke smole)
 • mestu pripreme maltera (fabrički ili na gradilištu)
 • načinu ugradnje (ručna ili mašinska)
 • tehnici obrade površine (zaribani malter, strugani malter, žljebasti malter i malter nabacivan mistrijom)
 • funkciji (toplotni malter, malter za zvučnu izolaciju, malter za saniranje, magnetni malter).

 

Malter ima različite uloge, koje su to?

Malter u službi vezivnog mosta

Kontaktni sloj sa dodatkom peska koji se nanosi radi boljeg prijanjanja gornjih i donjih slojeva maltera.

Ukoliko se na betonske podloge nanosi gipsani malter, potreban je organski vezivni most kao priprema podloge.

Mineralni vezivni most se nanosi u slučaju naknadne obrade krečno-cementnim malterima.

Malter kao osnovni/podložni sloj

Osnovni malter je najvažniji sloj maltera koji služi kao zaštitni, vodootporni i vodoodbojni sloj, ali i za izravnjavanje podloge pa i osnova na koju prjanja završni sloj maltera.

Tradicionalni osnovni malteri sadrže u pravilu kao vezivo različite vrste kreča (često s udjelom cementa) ili gipsa.

U unutrašnjim prostorima služe kao podloga za tapete i premaze.

Malteri ss većim udelom cementa koriste se kao malteri za podnožja (sokl) ili u vlažnim prostorima (npr. podrum ili kupatilo) i kao nosivi sloj za teške obloge (prirodni kamen ili pločice).

Malter u službi završnog sloja

Završni malter predstavlja zadnji/krajnji sloj sistema unutrašnjih i završnih žbuka, a izvodi se:

 • debeloslojno (mineralni malteri koji se nanose u većim debljinama od granulacije).

 

Mineralni završni malteri su zbog svojih građevinsko-fizikalnih karakteristika povoljniji oblik završnih maltera, ali za postizanje ujednačenog izgleda i zaštite od vremenskih prilika trebaju naknadni premaz za izjednačavanje.

Zašto mi malterišemo svoje kuće/zgrade? Postoji nekoliko jednostavnih razloga

 

1. Tehnički razlozi su:

 • izravnjavanje neravnih ploha zidova i plafona i stvaranje ravne podloge za bojanje, polaganje tapeta i sl.,
 • zaštita spoljašnjih zidova od atmosferilija,
 • zaštita drvenih i čeličnih konstrukcija od požara i dr.

 

2. Higijenski razlozi su:

 • stvaranje glatkih površina koje se lako čiste i dr.

 

3. Estetski razlozi su:

 • polepšanje izgleda spoljašnjih i unutrašnjih ploha zidova, plafona i drugih elemenata zgrade.

 

Bogat izbor maltera

Zbog različitih uloga maltera RÖFIX nudi širok izbor proizvoda.

Zidarski malteri

Stabilnost, dugoročna izdržljivost, estetika i zaštita okoliša. 

 

Osnovni malteri

Građevinski materijali najviše trajnosti.

 

Završni malteri

Odličan spoljašnji izgled, i dugotrajna otpornost.

RÖFIX smernice za sisteme unutrašnjih i spoljašnjih maltera 773,21 kB