Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda
TIS priručnik Cover

NOVI Priručnik za RÖFIX toplotno-izolacione sisteme

 

Detaljan priručnik

Toplotno-izolacioni sistemi važan su proizvodni segment RÖFIX sistemske ponude materijala. Podležu tehničkim normama i strogom zakonodavstvu.

Kako bi se kompleksnost tematike toplotno-izolacionih sistema obuhvatila na odgovarajući način, RÖFIX je pripremio detaljan priručnik o toplotno-izolacionim sistema.

Što obuhvaća

Priručnik za toplotno-izolacione sisteme sastoji se od nekoliko poglavlja koji obuhvaćaju osnove toplotno-izolacionih sistema, pregled pojedinih RÖFIX toplotno-izolacionih sistema kao i način te korake njihove ugradnje.

Svi koraci ugradnje materijala objašnjeni su tekstom uz slikovne prikaze, čime se pojednostavljuju objašnjenja ionako komplikovane ugradnje toplotno-izolacionih sistema.

 

Kolaž TIS

Zakonodavstvo i propisi

Prvo poglavlje priručnika govori o zakonodavstvu  i stručnim propisima ugradnje toplotno-izolacionih sistema, kao i o svim vrstama i posebnostima pojedinih RÖFIX toplotno-izolacionih sistema, ali i o načinu ugradnje.

Posebnosti pojedinih završnih maltera

Drugo poglavlje priručnika bavi se završnim malterima i detaljno objašnjava posebnosti svakog pojedinog završnog maltera kao i načina ugradnje.

Najbolji saveti za boje

U trećem poglavlju našeg priručnika možete pronaći najbolje savete vezane uz RÖFIX Svijet boja.

Download

Ovde pronađite celi Priručnik za RÖFIX toplotno-izolacione sisteme za download:

Priručnik za RÖFIX toplotno-izolacione sisteme 11,59 MB