Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda
Lijepljenje RÖFIX EPS-P 035 Izolacijske ploče za podnožje na bi tumenske trake s RÖFIX 1K Plus

Saveti za ugradnju perimetarne izolacije

 

ŠTO JE TO PERIMETARNA IZOLACIJA?

Perimetarna izolacija je toplotna izolacija podruma izvana, znači spoljašnjih zidova. Na taj način se umanjuje gubitak toplote iz podruma koji se greju, ali i onih koji se negreju.

Perimetarnu izolaciju treba uraditi pri samoj gradnji objekta kako bi se pri naknadnom preuređenju podruma, npr. u sobu za goste, saunu, i sl. izbegli dodatni troškovi i naknadno iskopavanje.

Pojam „perimetar“ označava delove objekta koji se nalaze u dodiru sa zemljom. 

Izolacija podnožja i terase RÖFIX Optiseal ® -om

Ugradnja permietarne izolacije

Perimetarna izolacija podruma sa RÖFIX-om ime sledeče prednosti

  • visoki učinak izolacije – ušteda troškova energije, zaštita okoliša 
  • sprečavanje gubitka toplote iz podruma = bolji ugođaj stanovanja 
  • sprečavanje nastajanja „toplotnih mostova“ u području podrumske međukatne ploče i području temelja 
  • odlične karakteristike izolacionog materijala

 

PODLOGA SOKLA

Hidroizolacija ponožja bitumenskim trakama

Izolacija sokla i terase RÖFIX Optiseal ® -om

Prije polaganja izolacionih ploča za sokl, mora biti izvedena njegova hidroizolacija do 30 cm iznad gotovih podova.

Treba da se utvrdi, da li je hidroizolacija izvedena na propisani način (dobro prionula/ zalepila na podlogu), jer o tome dalje zavisi efikasnost i ispravnost postupka lepljenja izolacionih ploča za sokl.

XPS-permimetarne izolacijske ploče lijepe se na bitumenske trake korištenjemR ÖFIX 1K Plus bitumenskog hladnog ljepila

XPS-permimetarne izolacione ploče lepe se na bitumenske trake korišćenjem RÖFIX 1K Plus bitumenskog hladnog lepka

Koje ploče

U podnožju se koriste sledeće izolacione ploče: EPS-P ili EPS-S. Izvedba sokla i prelaz na perimetarnu izolaciju moraju biti definisani projektom.

Izolacije podruma izvana mora osigurati nepropusnost spoja sa naknadno ugrađenim TIS-om (npr. ravan/ horizontalan završetak, zaustavljanje prodora vlage).

REZANJE IZOLACIONIH PLOČA ZA SOKL/ PERIMETARNIH PLOČA

Koso rezanje izolacijskih ploča za podnožja pod kutom od 45°

Koso rezanje izolacionih ploča za podnožja pod kutom od 45°

Koso rezane izolacijske ploče za podnožja pod kutom od 45°

Koso rezane izolacione ploče za podnožja pod kutom od 45°

Da bi se EPS-P- izolacione ploče za sokl koso izrezale, aparat za rezanje treba ispravno postaviti.

Ukoliko se izolacione ploče za podnožja postavljaju na način, da ulaze ispod razine terena, treba ih razrezati na doljnjoj strani (mesto spoja sa permimetarnom izolacijom) koso i ujednačeno pod kutom od 45°, radi lakšeg izvođenja armaturnog sloja i hidroizolacijske mase.

LEPLJENJE NA DISPERZIVNE / CEMENTNE HIDROIZOLACIJSKE SISTEME

Izolacija podruma izvana

Lepljenje RÖFIX EPS-P 035  Izolacionih ploča za sokl sa RÖFIX Optiflex® 1K ili 2K

Za lepljenje RÖFIX EPS-P 035 izolacionih ploča na hidroizolaciju ispod razine terena, koja se sastoji od disperzivnog izolacionog sistema npr.

RÖFIX Optiseal®, najpodesniji je RÖFIX OPTIFLEX® 1K ili 2K. RÖFIX OPTIFLEX® 1K ili 2K na RÖFIX EPS-P 035 izolacione ploče za podnožja nanosi se rubno-točkastom metodom.

LEPLJENJE NA PODLOGU OD BITUMENA

Izolacija podruma izvana lepljenje

Lepljenje RÖFIX EPS-P 035 Izolacione ploče za sokl na bitumenske trake sa RÖFIX 1K Plus

Lepljenje na bitumen

Za lepljenje perimetarnih izolacionih ploča na podloge od bitumena, najpodesniji je stabilni bitumenski hladni lepak sa dodacima granula EPS-a, RÖFIX 1K PLUS.

Kako izbegnuti praznine

Da bi se izbegle praznine između perimetarne izolacije i hidroizolacije ispod razine terena, RÖFIX 1K PLUS se na perimetarne izolacione ploče nanosi metodom potpunog pokrivnog prekrivanja i potom pročešljava (uzdužnim i poprečnim pokretima) zupčastim gleterom (10 mm).

RÖFIX EPS P-035 Izolacione ploče za podnožje se na bitumenske trake lepe metodom potpunog pokrivanja pomoću RÖFIX Villafalt 1K PLUS.

Lepak naneti u dovoljnoj količini kako bi se što bolje utisnuo u podlogu.

PRIČVRŠĆAVANJE IZOLACIONIH PLOČA ZA PODNOŽJE / SOKL/ PERIMETRIJU

Pričvršćivanje ispod gornjeg ruba izolacijskih ploča za podnožje pomoću 2 pričvrsniceploči.

Pričvršćavanje ispod gornjeg ruba izolacionih ploča za podnožje pomoću 2 tiple/ploči.

Pričvršćivanje ispod gornjeg ruba izolacijskih ploča za podnožje pomoću 2 pričvrsniceploči.2

 

Izolacione ploče za sokl se pričvršćuju sa najmanje dve tiple po ploči (uronjena montaža moguća samo sa RÖFIX ROCKET) ili kod drvenih podloga u sistemu ispitanim vijcima za pričvršćavanje.

Obratiti pozornost da tipla ne sme probiti postavljeni sistem hidroizolacije (pričvršćavanje tiplom do 5 cm ispod gornjeg ruba izolacione ploče za podnožja). Preostala površina izolacionih ploča se samo lepi.

ARMIRANJE PODLOGE

Izolacija podruma izvana armiranje

Utiskivanje RÖFIX P50 Staklene mrežice u malter za lepljenje i armiranje

Kombinacija s mrežicom

Nakon ugradnje i pričvršćavanja kompletnog TIS-a, izvodi se armiranje cele površine, uključujući i sokl, korišćenjem u sistemu ispitanog maltera za armiranje i RÖFIX P50 staklene mrežice.

Bez obrisa

Na površini armaturnog sloja ne smeju se ocrtavati obrisi mrežice, jer se u protivnom može javiti kapilarno dizanje vode preko staklene mrežice za armiranje (preko staklenih vlakana na mestima gde je mrežica razrezana).

HIDROIZOLACIJA IZOLACIONIH PLOČA ZA SOKL

Armaturni sloj izolirati masom za izolaciju RÖFIX OPTIFLEX ® 1K ili 2K

Armaturni sloj izolirati masom za izolaciju RÖFIX OPTIFLEX ® 1K ili 2K

 

Armaturni sloj izolirati masom za izolaciju RÖFIX OPTIFLEX ® 1K ili 2K, 2

 

Nakon proteklog vremena sušenja završnog sloja od najmanje 5 dana, u odgovarajućim vremenskim uslovima, na armiranu podlogu i naneseni završnodekorativni sloj (oko 15 cm ispod određenog nivoa terena), kao vodootporni sloj u podnožju, nanosi se RÖFIX OPTIFLEX® 1K ili 2K (oko 5 cm iznad nivoa terena).

Traku za lepljenje ukloniti dok je RÖFIX OPTIFLEX® 1K ili 2K još svež.

 

Radi boljeg učinka izolacije drugi izolacijski sloj RÖFIX OPTIF LEX® 1K ili 2K razrijediti vodom

Radi boljeg učinka izolacije drugi izolacioni sloj RÖFIX OPTIFLEX® 1K ili 2K razrediti vodom

Radi postizanja odgovarajuće zaštite sokla, izolacija se izvodi u dva sloja. Radi postizanja odgovarajuće konzistencije RÖFIX OPTIFLEX® 1K ili 2K treba razrediti sa vodom.