Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda
Ugradnja cementnog estriha 3 RÖFIX Cementni estrih (glazura)

Ugradnja RÖFIX Cementnih estriha (glazura)

 

Od pronalaska Portland cementa cementni je estrih (glazura) najčešći način izvođenje estriha (glazure).

Prednost je ta što su cementi vezani estrisi (glazure) zbog svoje neosetljivosti na vlagu odgovarajući za spoljašnje i unutrašnje područje.

Njih obeležava izuzetno velika otpornost na smrzavanje i mogu se univerzalno primenjivati.

Gotovi suvi estrih (glazura)

RÖFIX cementni estrisi (glazure) su fabrički gotovi pripremljeni suvi estrisi (glazure) za maksimalne zahteve u vidu kvaliteta prema standardu EN 13813.

Cementni estrisi (glazure) se isporučuju u silosima za gradilišta ili punjeni u vreće.

Gotovi pripremljeni suvi materijal za estrih (glazuru) kao fabrička (tvornička) smesa garantuje besprekorni i konstantni kvalitet.

Cementni estrih (glazura) se primenjuje kao

  • vezani estrih (glazura),
  • estrih (glazura) na razdelnom sloju,
  • plivajući estrih (glazura) na izolacionom sloju,
  • grejani estrih (glazura)
  • estrih (glazura) sa padom.

 

Zavirite u naš novi savetnik za ugradnju. Saznajte što je dobro znati i kako pravilno odabrati estrih.

Postavljanje estriha (glazura)

Ugradnja cementnog estriha 1

Zagladiti unutar 1 sata

RÖFIX cementni estrisi (glazura), kao materijal u silosu i kao uvrećani materijal, mogu se obrađivati sa svim standardnim pumpama za estrih (glazure).

RÖFIX cementni estrisi (glazure) zamešaju se u zemljano vlažnu konzistenciju i moraju se ugraditi i zagladiti unutar 1 sata nakon dodavanja vode.

 

Ugradnja cementnog estriha 2

Transport

Zamešani materijal za estrih (glazuru) se transportuje do mesta ugradnje pomoću pumpe za estrih ili ručno.

 

Ugradnja cementnog estriha 3

Priprema odgovarajuća polja

Na mestu ugradnje se prema zadanoj metarskoj oznaci pripremaju odgovarajuća polja, da bi se zatim pomoću letve za izvlačenje estrih horizontalno poravnao (izvukao).

Pritom se postojeće radne fuge građevinskih tela, trebaju preuzeti i u estrih (glazuru).

Veće površine preko 40 m2 treba vidljivim fugnama podeliti u polja čija je maksimalna dužina stranice do 8 m. Kod pravougaonih površina treba se držati omera stranica 1:2,5.

 

Ugradnja cementnog estriha 4

Postizanje odgovarajućeg kvaliteta

Za postizanje odgovarajućeg kvaliteta estriha (glazure) prema EN 13813, estrih (glazura) se mora odgovarajuće zbiti lopatom ili grabljama.

 

Ugradnja cementnog estriha 5

Kako se izvlači

Nakon zbijanja estrih (glazura) se ravno izvlači pomoću letve za izvlačenje.

 

Ugradnja cementnog estriha 6

Kako se zagladi

Nakon što je izvučen na pravu visinu, i nakon vremena protvrdnjavanja (oko 15–30 min), estrih (glazura) se zagladi odgovarajućom mašinom (gladilica za estrih, tzv. helikopter).

Male površine se mogu zagladiti daskom za zaribavanje. 

Naknadno dodavanje vode treba izbegavati, ono smanjuje vlačnu čvrstoću očvrsnulog estriha (glazure).