Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda
Aerogel astronaut RÖFIX Aerogel

Svemirska tehnologija u RÖFIX-u - Upoznajte naš novi Aerogel

 

ŠTO JE AEROGEL?

Aerogel se prvotno primenjivao u svemirskoj tehnologiji - za izolaciju svemirskih odela kao i medij za pohranu plinovitih goriva.

Aerogel se 90 do 98% sastoji iz vazduha.

Sirovi materijal za pripravu aerogela je amorfni silicij-dioksid, u građevinskoj praksi poznat i kao kalijevo vodeno staklo ili silikat. Ova čista mineralna sirovina osnova je visoko efikasnog izolacionog materijala.

Aerogel, osim što poseduje najmanju vrednost toplotne provodljivosti, još uvek drži rekord i kao najlakši čvrsti materijal.

Zbog svoje izrazito porozne mikrostrukture, molekule zraka ostaju zarobljene, čime se postiže ograničavanje prenosa toplote.

Posebno snažan je u kombinaciji. Pogledajte pregled RÖFIX Aerogel visoko efikasnih izolacionih sistema.

Astronaut

Aerogel izolacija

Poprečni presek stvrdnutog visoko efikasnog izolacionog maltera

 

KOJE SU PREDNOSI AEROGEL IZOLACIONOG SISTEMA

 • Najniža toplotna provodljivost, λ= 0,029 W/mK (izmerena vrednost)
 • Efikasna izolacija sa minimalnim debljinama sloja (2 do 3 puta tanji nanos od konvencionih izolacionih maltera)
 • Ne sadrži sivi cement, idealan za primenu u radovima saniranja istorijskih objekata
 • Visoka paropropusnost, smanjuje pojavu površinskog kondenzata i time pojavu buđi
 • Izolacioni sloj bez fugni, smanjenje toplotnih mostova
 • Za postizanje autentičnih zidnih površina
 • Jednostavna obrada, ručna i mašinska
 • Moguće različite debljine sloja, bez prethodnog izjednačavanja
 • Za unutrašnju i spoljašnju primenu
 • Veliki izbor obrade mineralnim završnim malterima
 • Građevinsko-biološki proizvod
 • Postižu se izolirane i autentične arhitektonske površine

 

Aerogel izolacija sustav

 

Komponente RÖFIX Aerogel sistema izolacije

 • Fixit 222 Aerogel visokoučinkoviti izolacioni malter

 

KORACI UGRADNJE AEROGEL SISTEMA

Priprema podloge

 • Beton i toplotno-izolaciona opeka: RÖFIX Renoplus® kao vezivni most za nanošenje postupkom „sveže-u-sveže“

 

Ugradnja

Ugradnja Fixit 222 Aerogel visoko efikasnog izolacionog maltera izvodi se standardnim mašinama za fino malterisanje opremljenim dodacima za ugradnju toplotno-izolacionih maltera  (npr. “PFT G4” ili “Mai 4ever” s rotorom/statorom D8-1,5 ili D7-25 kao i mešač za izolacioni malter).

 

Aerogel izolacija - aplikacija

Nanošenje izolacionog maltera

Koraci

U jednom radnom koraku moguće su debljine sloja od 50 do 80 mm.

Ukoliko se zahteva višeslojno nanošenje, prethodno naneseni sloj mora se naneti u gruboj strukturi (npr. korišćenjem zupčastog gletera ili letve).

Sledeći sloj treba se naneti sledećeg dana, a najkasnije trećeg dana. Nakon nanošenja, Fixit 222 Aerogel visokoučinkoviti izolacioni malter ravna se drvenom ili aluminijskom letvom.

Nakon protekla vremena vezivanja podlogu ostrugati rešetkastim strugačem (tzv. RÖFIX strugalica) radi postizanja hrapave podloge.

Vlažiti 7 dana

RÖFIX Aerogel malter treba najmanje 7 dana držati vlažnim, zbog izbegavanja procesa prebrzog isušivanja, a time i pojave pukotina uslijed skupljanja.

To se postiže kvašenjem, prskanjem vodom ili korištenjem vlažne jute/plastične folije.

Kod radova domalterisanja ili radova ispravki u vodu za mešanje sa Fixit 222 Aerogel visoko efikasnim izolacionim malterom dodati 10 % RÖFIX AP 350 dodatka za prijonjivost i elastičnost, čime se postiže optimalna veza sa podlogom.

Vreme sušenja

Vreme sušenja zavisi od uslova na gradilištu i vremenskim prilikama, a u idealnim uslovima iznosi 3 dana po 1 cm debljine maltera.

Za optimalno funkciosanje kompozicije RÖFIX Aerogel sistema izolacije, sledeći slojevi se nanose tek nakon stajanja od najmanje 3 nedelje.

 

Aerogel izolacija - izravnavanje

Izravnjavanje izolacionog maltera

Stabiliziovanje podloge sa RÖFIX PP 201 SILICA LF

Za postizanje dovoljno čvrste površine Aerogel maltera, pre nanošenja premaza na suvu podlogu se nanosi RÖFIX PP 201 SILICA LF.

Ovaj se radni korak izvodi u idealnom slučaju 24 h pre armiranja površine. RÖFIX PP 201 SILICA LF se razređuje vodom u omeru 1:3 i zatim nanosi valjkom na podlogu.

 

Aerogel izolacija - utiskivanje staklene mrežice

 

Umetanje staklene mrežice i armaturni sloj

Za postizanje čvrste, ravne podloge bez pukotina, površinu je potrebno armirati.

Površina se armira RÖFIX P100 Grubom staklenom mrežicom i Fixit 223 specijalnim malterom za armiranje u debljini nanosa od 3 do 5 mm korišćenjem RÖFIX R12 odnosno RÖFIX R16 zupčastih gletera.

Fixit 223 specijalni malter za armiranje se, zavisno od izabranog završnog maltera, horizontalno ohrapavi metlom ili poravna gleterom/letvom. Vreme sušenja pre nanošenja završnog maltera iznosi najmanje 3 dana.

Završni sloj RÖFIX sa mineralnim malterima

Aerogel sistem izolacije sme se premazivati samo mineralnim završnim malterima i bojama, radi osiguranja optimalnih građevinsko-fizikalnih svojstava.

Kod primene krečnih završnih maltera ili krečno-cementnih premaza, Fixit 223 specijalni malter za armiranje se mora metlom horizontalno ohrapaviti (to omogućuje hrapavost podloge).

Kod primene plemenitih maltera, kao primerice RÖFIX 715 Specijalnog plemenitog maltera, prethodno naneti podesan predpremaz.

Premaz RÖFIX mineralnim bojama

Dugotrajnost fasade sa RÖFIX Aerogel sistemom izolacije produžuje se dvostrukim slojem mineralnih boja. Tu preporučujemo primenu RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT ili sličan paropropusni premaz.

Više informacija o RÖFIX Aerogel-u pronađiteu našoj kompaktnoj brošuri.