Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda
RÖFIX Beton Estrih_2

Creteo®Standard 999 Beton/Estrih

 

Osnova materijala

Cement, Klasifikovan pesak, Organski udeo < 5 %

Upotreba:

  • Beton: za postavljanje podnih ploča, malih temelja, nadvratnika za vrata i prozore, baštenske zidove
  • Estrih: za sve plivajuće i vezane estrihe. Kod vezanog estriha se kao vezivo koristi RÖFIX 972

 

 

Beton C 20/25

.....................

Estrih CT C25-F4

..........................

     

Dodatak vode po vreći:

3,1 l/25 kg

2,25 l/25 kg

Konzistencija:

plastična

zemljano vlažna

Mešanje:

ručno ili mašinski (protočnim mešačem)

ručno ili mašinski (protočnim mešačem)

Pritisna čvrstina:

    oko 25 MPa

oko 25 MPa

Granulacija:

0–4 mm

0–4 mm

Upotreba:

spolja/unutra

spolja/unutra

 

Dobro je znati

Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline odnosno temperatura podloge, ne sme da bude ispod +5 ºC.

Kod izvođenja i u trenutku očvršćavanja betona/estriha, materijal ne sme da bude izložen udarima vetra, grada, kiše, promaje, smrzavanja i direktne sunčeve svetlosti.

Prohodnost estriha nakon 24 sata. Mogućnost oblaganja nakon min. 21 dan. Pre oblaganja obavezno je merenje vlage u estrihu ili betonu.