Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda
Gljivice na fasadi

Alge i gljivice-neprijatelji svake fasade

 

Na svakoj kući, zgradi ili poslovnom objektu, bez obzira na godinu gradnje, prvo uočavamo pročelja. Njihovo stanje, jesu li stara, oronula i derutna ili, sveže obojana i obnovljena, govori nam o održavanju objekta, a samim time i o korisnicima tih građevina.

Fasada je lice svake kuće jer ju predstavlja spoljašnjem svetu. Zato je važno održavati fasadu kako nebi došlo do nastanka algi gljivica koje jako narušavaju estetiku objekta.

Povezane teme

 

Uklanjanje algi i gljivica

Alge i gljivice su jednostavni mikroorganizmi koji se kao jedinke ne vide golim okom.

Preduslov za njihov razvoj

Rastu na svim mogućim podlogama, a preduslov za njihov razvoj je vlaga. Alge i gljivice prenosi vetar i naširoko su rasprostranjene u prirodi.

Pronalaze se na betonskim površinama, asfaltnim oblogama, staklu, metalnim površinama i na fasadama kuća.

Uticaj na rast

Osobito su ugrožene senovite strane, severni i zapadni delovi fasada, strane izložene vremenskim uticajima, kao i sokl.

Dodatni uticaj na rast pojave algi i gljivica imaju konstrukcioni detalji na objektima, kao i položaj i okruženje objekta. Tako voda u blizini, stabla, grmovi kao i poljoprivredne površine dodatno potiču rast mikroorganizama.

Za razliku od glatkih površina, fasade se ne mogu tako lako očistiti. Njihova se nega zanemaruje tako dugo, dok postojeće onečišćenje ne počne vizualno smetati.

Ne čekajte predugo

Ukoliko je kod onečišćenja fasade reč o gljivicama i/ili algama, tada ne bi trebalo dugo čekati sa uklanjanjem. Rast algi i gljivica na fasadama se nažalost ne može potpuno isključiti.

Korišćenjem RÖFIX završnih maltera i premaza obogaćenih biocidima omogućava se efikasno odgađanje njihovog rasta. Kod tretiranja površina na kojima su se pojavile alge i gljivice, treba obratiti pažnju i na aspekte zaštite okoliša.

To pre svega vredi za zaštitne mere prikupljanja i zbrinjavanja vode korišćene za čišćenje. Mora se sprečiti dospevanje aktivnih supstanci biocida i onečišćenja opasnih za okoliš u zemlju.

Uvođenje na tržište i postupanje sa biocidima regulisani su EU Uredbom 528/212.

 

Gljivice na fasadi

Alge na fasadi

Najveći proizvođač kiseonika

Alge su jednostanični ili višestanični organizmi koji rastu u obliku niti ili pojedinačnih stanica. Najveći su proizvođač kiseonika na zemlji.

Algama za rast nisu potrebne nikakve organske hranjive materije, jer one žive autotrofno. To znači da one same, fotosintezom, proizvode organske supstance potrebne za njihov rast.

Ne vole jug

Razvijaju se na temperaturama otprilike između –7 ºC i 70 ºC na ekstremnim lokacijama.

Zavisno od vrste, tolerišu pH-vrednosti između 1 i 9, a osim vlage, za razvoj im je neophodna svetlost, dušik i ugljični dioksid iz vazduha. Na zgradama se mogu primetiti već i golim okom.

Alge su UV-senzibilne, pa se retko pojavljuju na južnim delovima fasade. Jednako kao i kod gljivica, za tačno određivanje vrste potrebno je laboratorijsko ispitivanje.

 

Alge na fasadi

Gljivice na fasadi

Rastu brez svetla

Gljivice su višestanična živa bića sa pravom staničnom jezgrom. Rastu u obliku staničnih niti ili pojedinačnih stanica.

Za razvoj su im potrebni organski spojevi (škrob, šećeri, celuloze), a za razliku od algi rastu bez svetla pri temperaturama od otprilike 0 °C do 50 °C.

Na fasadama se prepoznaju po nakupinama crne ili sive boje koja potiče od pigmenta melanina, koji ujedno služi kao zaštita od UV-zračenja.

Nije lahko zaštititi

Zaštitu od gljivica je u pravilu teže postići, jer mogu mutirati. Kako bi se površine mogle pravilno tretirati, potrebno je utvrditi radi li se o obrastu gljivicama ili o zaprljanju, a vrsta napada može se saznati samo na temelju mikroskopskih ispitivanja u laboratoriji.

Proizvodi, koji če pomoći