Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda
Cover

Creteo®Repair-Tankoslojna sanacija betona

 

Činjenice

Opsežna istraživanja pokazuju da su oštećenja betona pretežno uslovljena njegovim pogrešnim sastavom i obradom.

Tehnički zahtevi proizvoda te kvalifikovanje obrade kod sanacije betona proteklih su se godina izrazito povećali.

Kako bi se ovakvo kretanje moglo pratiti na odgovarajući način, donesena je evropska norma EN 1504 koja definiše potrebna svojstva proizvoda za sanaciju betonskih građevina.

Za zahtevan životni vek betonske građevine neophodna je redovita zaštita betona i pridržavanje mera za sanaciju pomoću proizvoda koji su u skladu sa normom.

RÖFIX Creteo®Repair sistemi za sanaciju i održavanje odgovaraju evropskoj normi EN 1504, pa su zato najpodesniji za stručno izvođenje popravaka betona.

Ciljevi sanacije betona:

  • Zamena za oštećene betonske površine
  • Vizualno obnavljanje betonske površine
  • Zaštita betonske površine od štetnih uticaja
  • Odgađa karbonizaciju betona
  • Snažna povezanost starog betona s novom zamenskom betonskom masom
  • Slično ponašanje stare i zamenske betonske mase prilikom promene oblika
  • Slične vrednosti paropropusnosti stare i nove betonske mase

 

Proizvodi iz linije Creteo®Repair

 

Upute za ugradnju

Priprema podloge

Podlogu treba proveriti (prijonjivost, dubina pukotina, sadržaj hlorida, čvrstoća, karbonizacija) i pripremiti (peskarenje, vodeni mlaz, zarezivanje rubova) sukladno normi.

 

Podloga

Očistiti i obraditi

Armaturu sa koje je uklonjen stari beton treba očistiti i obraditi sa Creteo®Repair CC 170 Antikorozivnom zaštitom.

 

Armatura

Dovoljno navlažiti

Pre nanošenja maltera za sanaciju betona podlogu je potrebno u dovoljnoj meri navlažiti.

 

Vlaženje podloge

Alternativa vlaženju

Ili kao alternativa, prethodno obraditi prijanjajućom masom dobivenom od maltera za sanaciju betona.

 

Obrada masom za prianjanje

Kako naneti malter

Malter za sanaciju betona Creteo®Repair potrebno je naneti na prethodno navlaženu podlogu ili na sveže nanesenu prijanjajuću masu.

 

Nanošenje CR

Malter za reprofilisanje betona Creteo®Repair CC 100 ili CC 130 može se nanositi ručno ili mašinski (pomoću standardne mašine za malterisanje).

 

Ručno ili strojno

Naneseni malter za reprofilisanje betona potrebno je prvo dobro utrljati u podlogu, a zatim se odgovarajućim alatom (zidarskom mistrijom ili gleterom) nanosi preostali dio maltera na podlogu.

 

Mistrija

Kako dobiti ravnu površinu

Kako bi se dobila homogena, ravnomerna površina, celokupnu građevinsku konstrukciju potrebno je zagladiti gleterom i obraditi drvenom odnosno plastičnom letvom.

 

plastična letva

Naknadna obrada

Naknadna obrada izvodi se najmanje tri dana nakon nanošenja maltera za sanaciju betona, uz primerice prekrivanje najlonskom folijom.

 

Folija

  

Površina se alternativno može takođe prekriti flisom te namočiti.

Filc

Više informacija

Pregled Creteo® linije proizvoda 1,23 MB
Creteo®Repair-Tankoslojna sanacija betona 639,11 kB