Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda
4. problem

5 PROBLEMA I 5 REŠENJA SPOLJNE TOPLOTNE IZOLACIJE

 

1. PROBLEM

Šteta od tuče

1. problem

Rješenje

Udar tuče, nestručno odloženi predmeti ili velika frekvencija ljudi mogu ostaviti tragove na fasadi.

Dođe li uz to i do prodiranja vlage u konstrukciju kroz pukotine koje pri tome nastanu, tada se vizualni nedostatak brzo pretvara u tehnički rizik.

Radi postizanja visoke mehaničke opterećenosti preporučujemo RÖFIX Unistar® LIGHT, lepak i masu za armiranje, koja znatno premašuje granice otpornosti na udarce te je prema ETAG 004, uvrštena u kategoriju I.

2. PROBLEM

Krivljenje EPS ploča, efekt jastuka/madraca

2. problem

Rješenje

Zbog neadekvatno lepljenih EPS ploča, a usled visokih/niskih temperatura, na površini fasada se pojavljuju ispupčenja (efekt jastuka) ili udubljenja (efekt madraca).

Rešenje ovog problema je u RÖFIX RELAX izolacionoj ploči s precizno definisanim prorezima za rasterećenje koja sprečava stvaranje napetosti usled delovanja toplote/hladnoće.

3. PROBLEM

Iscvjetavanje vapna iz podloge

5. problem

Rješenje

U fazi sušenja, nakon armiranja fasadnih površina, dolazi do reakcije u kojoj se višak kreča veže za vlagu i prodire na površinu.

Vlaga, bilo u obliku kiše ili kondenzacije prodire kroz kapilarne pore i delimično razgrađuje kreč.

Na ovaj način stvara se otopina kreča u vodi koja izbija na površinu fasade gde nakon isparavanja vode ostaju bele fleke. 

Jedino rešenje problema je u RÖFIX Aktivnom predpremazu PREMIUM, koji se premazuje prije nanošenja završnog maltera na fasadu.

RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM stabizuje nevezani kreč na površini armiranog sloja te sprečava njegovo izbijanje na površinu završnog maltera.

4. PROBLEM

Izbeljivanje tona boje na fasadi

4. problem

Rješenje

Svet fasada se menja. Tonovi boja sve su tamniji i intenzivniji.

Prirodni proces starenja fasade izraženiji je kod tamnijih tonova.

Usporavanje istrošenosti fasada, odnosno postojanost tona boje, postiže se sistemom RÖFIX SycoTec®. Sa ovim sistemom i crna boja fasade postaje neproblematična.

5. PROBLEM

Urušavanje fasade

Toplinska izolacija u kvaru

Rješenje

Budućim investitorima RÖFIX preporučuje ugradnju kompletnog fasadnog sistema (svih komponenti), jer je sistemska gradnja fasade najsigurniji način gradnje.

Sve komponente sistema su međusobno ispitane i usklađene prema evropskim tehničkim standardima i normama i samo ugradnjom sistema mogu se eventualne reklamacije prihvatiti kao opravdane.

POVEZANE TEME