Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda
Vlaga u kući

[Vlaga u kući?] Jednostavna i brza rešenja za sanaciju objekata pogođenih poplavama

 

Vlaga u kući neprijatelj Broj 1

Vlaga u kuči ili građevinskom objektu je uzročnik šteta Broj 1. Mokri zidovi i podrumi prava su nevolja za svakog vlasnika kuće.

Pogoršava izolaciju

Samo 1% povećanje vlage u zidu pogoršava termičku izolaciju zida za oko 5 %.

Ovi odstoci su daleko veći u slučaju poplavljenih objekata, a često su objekti toliko oštećeni da se ne može govoriti o termičkoj izolaciji.

Moguča šteta na zidu

Dodatni problem su i iscvetavanja soli koje nastaju nakon prodiranja vlage u zid.

Voda nanosi veliku štetu na građevinskim objektima u svim agregatnim stanjima, kako u obliku pare, tako i u obliku tekućine i leda. Iz različitih agregatnih stanja vode, proizlaze i različite slike oštećenja.

Osim iscvetavanja soli, zidovi su kontaminirani algama i buđi te ostalim štetnim materijama.

Što su utvrdili stručnjaci

RÖFIX specijalisti za sanaciju utvrdili su stanje poplavljenih objekata i došli do sledećih zaključaka:

  • Zidovi objekata su doslovno natopljeni vodom
  • Zidove su počele napadati buđi (vlaga je hrana za alge i buđi, pomoću koje se brzo razmnožavaju, a pojedine alge i buđi su kancerogeni alergeni)
  • Unutrašnji zidovi su uglavnom obojani poludisperzivnim i disperzivnim bojama (zatvaraju put vlazi za izlazak iz zidova)
  • Podnožja fasada obložena su kamenom ili kulirplastom (zatvaraju put vlazi za izlazak iz zidova)
  • Većina unutrašnjih maltera i maltera za podnožja su na cementnoj osnovi

 

Povezana tema

Budući da golim okom i/ili ručnom kontrolom, nije moguće jednoznačno odrediti od kuda i gde se vlaga širi.

Čak i skupa i zahtevna saniranja mogu biti osuđena na neuspeh ukoliko se ignoriraju pravila kretanja vlage i vode.

Samo specijalisti priznatog stručnog preduzeća, mogu kroz analizu oštećenja ponuditi optimalan predlog za saniranje od poplava.

Jednostavna i brza rješenja

Dodatna rešenja pronađite u RÖFIX brošuri za saniranje objekata pogođenih poplavama.

Jednostavna i brza rešenja za sanaciju objekata pogođenih poplavama 597,59 kB