Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda
450X280

Koji su mogući uzročnici izbleđivanja boje na fasadama?

 

Utjecaji iz okoline

Fasadne površine izložene su različitim uticajima iz okoline. Sunce, oborine i kondenzat ostavljaju tragove, jednako kao i promena temperature i uticaj štetnih materija.

Vredi, što je ton boje tamniji, istrošenost je uočljivija.

Osim navedenog, postoji još jedan, manje poznat, uzročnik izbleđivanja fasada. Radi se o  „iscvetavanju (eflorescencija) kreča iz cementa u završni sloj“.

Neizgaranje kreča

Cement, kao sastavni dio mltera za lepljenje i armiranje, se u poslednjih nekoliko godina , radi zaštite okoline, proizvodi pri znatno nižoj temperaturi nego pre, čime dolazi do pojave neizgaranja kreča.

Loša reakcija

U fazi sušenja, nakon armiranja fasadnih površina,  dolazi do reakcije u kojoj se višak kreča veže za vlagu i prodire na površinu.

Vlaga, bilo u obliku kiše ili kondenzacije prodire kroz kapilarne pore i delimično razgrađuje kreč.

Na ovaj način stvara se otopina kreča u vodi koja izbija na površinu fasade gde nakon isparavanja vode ostaju bele fleke.

Problem će se svakako pojaviti ukoliko se armiranje odvijalo dvoslojno, pa ga treba izbeći.

 

 

Rešenje aktivni predpremaz

Rešenje problema je u RÖFIX  Aktivnom predpremazu PREMIUM, koji se premazuje pre nanošenja završnog maltera na fasadu.

RÖFIX  Aktivni predpremaz PREMIUM stabilizuje nevezani kreč na površini armirnog sloja te sprečava njegovo izbijanje na površini završnog maltera.

On je ujedno i jedino rešenje sanacije fasada kod koji je došlo do pojave iscvetavanja kreča.

Uz navedeno, RÖFIX Aktivni predpremaz PREMIUM je najbolja priprema podloge, da bude idelano primenjiva za predstojeće završne maltere, a ujedno štiti od nastanka algi i gljivica.

Primena

...............

 • Kod nezaštićenih fasada bez strehe
 • Kod svih fasada u boji 
 • Kod svih mogućih mikrobioloških opterećenja iz okoline (spore i pelud) posebno u blizini livada, polja i šuma, kao i kod izrade posebno osetljivih fasada
 • Kod kritičnih područnih faktora (magla, blizina jezera, mora, dolina, itd.)
 • Kod svih osetljivih osnovnih maltera i toplotnih maltera na bazi cementa
 • Mora reagovati s podlogom i u potpunosti doći do isušivanja

Prednosti

.................

 • Sprečava delovanje eventualno iscvetalog kreča iz cementa i njegov uticaj na završni sloj 
 • Povećanom pH- vrednošću neutrališe prirodni mikrobiološki štetne stanice
 • Pojačano hidrofobira
 • Produžuje vreme obrade 
 • Mineralni hibridni premaz
 • Paropropusan
 • Pojačana sposobnost prianjanja 
 • Egalizira upojnost podloge i omogućuje postizanje jednoličnost tona završnog maltera