Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda
RÖFIX ColorDesign

Ton karta

 

RÖFIX Ton karta - Colourdesign 2011

RÖFIX Ton karta - Colourdesign 2011

Za interesantan arhitektonski dizajn, ROFIX nudi savremene, harmonijom odredjene tonove I strukture. Dopustite da Vam ROFIX Dizajn objekata pruži individualan dizajn boja. ROFIX Dizajn-studio pretvara Vaše ideje u odgovarajuće šablone i pomaže Vam da pronađete rešenje za Vašu kuću iz snova.Uz pomoć najmodernije kompjuterske tehnike, iskusni profesionalci za fasade prave odgovarajući koncept. ROFIX ton karte je standardni alat graditelja, planera kao i izvođača. Svi tonovi su  svrstani u 6 ROFIX svetova boja. Odluivanje na licu mesta olakšavaju ROFIX table sa uzorcima ili original uzorak materijala. 

Da bi instalirali ROFIX ColourDesign u vašem Dizajn- ili CAD-programu, spremili smo vam za preuzimanje sledeće ton karte:

Farbpalette 2011 für Adobe Photoshop CS5 14,58 kB

(Ton kartu kopirati u meni \\AdobePhotoshop CS5\Presets\Color Swatches - Palette im Photoshop über Farbfelder .)

 

Farbpalette 2011 für Adobe InDesign CS5 1.008,00 kB

(Ton kartu kopirati u meni \\Adobe InDesign CS5\Presets - Paletu zamijeniti  s InDesign preko menija Farbfelder.)

 

Farbpalette 2011 für Picture Publisher 50 B

(Ton kartu kopirati u meni \\Micrografx\Picture Publisher\Palettes -  Paletu ubaciti u Picture Publisher preko ton karte.)

 

Farbpalette 2011 für AutoCAD 45,06 kB

(Ton kartu kopirati u meni  \\AutoCAD\Support\Color - Paletu ubaciti u AutoCAD pod meni Menu Extras\Optionen\Farbbuch-Speicherorte .)

Kako čitati Rofix ColourDesign ton kartu?