Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX SiSi®Putz VITAL Silikonsko-silikatni završni malter

 

Vodoodbojni, paropropusni strukturisani završni malter otporan na vremenske uticaje (silikonske smole, silikat, organski) za fasade na TIS i osnovnim malterima. Komponenta RÖFIX SycoTec toplotno-izolacionih sistema. Beli i u boji. Podlogu prethodno obraditi sa RÖFIX Predpremazom PREMIUM.

Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_SiSi®Putz_VITAL_Silikonsko-silikatni_završni_malte_DC0017917.PDF
636,45 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_SiSi®Putz_VITAL_Silikonsko-silikatni_završni_ma_DC0047226.PDF
272,37 kB
Izjava o svojstvima (DOP) Izjava_o_svojstvima__DOP__2234_RÖFIX_SiSi®Putz_VITAL_Silikonsko-silikatni_završni_malter_RSSR_DC0053422.PDF
121,54 kB
IM0000272_md.jpg btn_search

Tankoslojni, fabrički pripremljeni završni malter spreman za upotrebu, dostupna u različitim granulacijama, strukturama i tonovima.

Otporniji na vremenske uticaje, vodoodbojniji, paropropusniji strukturisani malter na pripremljene podloge za malterisane i TIS fasade.

Veličina zrna od 6 mm nanosi se isključivo
pomoću mašine za nanošenje pastoznih završnih maltera. Ovaj se malter naknadno više ne zaglađuje.
Za nanošenje mašinom upotrebljavaju se mašine sa ventilom za regulisanje zraka sa kuglastim ventilom (npr.MAI®2PUMP Lyra, puž: D8 1,5, šlauf 35/40 bara i max. dužine 25 m).

Spolja Izmešati prije upotrebe Sa max. 2% vode razredivo Navuči gleterom Mogučnost špricanja Obraditi plastičnim gleterom Temperatura kod obrade ne sme pasti ispod + 5°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči. Algicidno-fungicidna zaštita
 • Visoka vodootpornost
 • Visoka paropropusnost
 • Visoka otpornost na vremenske uticaje
 • Visoka otpornost na udarnu kišu
 • Dekorativan
 • Primenjiv na toplotno-izolacione sisteme
 • Ojačano vlaknima
 • Disperzivno vezivo
 • Silikonsko vezivno
 • Kalijevo vodeno staklo
 • Pigmenti
 • Beli, selektovani mermerni pesak