Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX Malter za nanošenje valjkom ili četkom

 

Fabrički zamešan, strukturni dekorativni malter bez rastvora (organski). Nanošenje valjkom ili četkom. Lako obradiv, armiran vlaknima, lako zapunjiv malter za nanošenje valjkom ili četkom, za unutrašnje zidove i plafone, fasade. Samo u beloj boji.

Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_Malter_za_nanošenje_valjkom_ili_četkom_DC0017920.PDF
342,04 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_Malter_za_nanošenje_valjkom_ili_četkom_DC0047396.PDF
247,62 kB
Izjava o svojstvima (DOP) Izjava_o_svojstvima__DOP__4505_RÖFIX_Malter_za_nanošenje_valjkom_ili_četkom_RSSR_DC0053283.PDF
117,80 kB
IM0000268_md.jpg btn_search

Fabrički pripremljen strukturni završni malter za nanošenje pomoću valjka ili četke.

Lako obradiv, vlaknima armiran malter sa svojstvom dobrog popunjavanja, može se nanositi valjkom ili kistom, za unutrašnje zidove i plafone, kao i za malterisane fasade.

Kao prvi premaz kod RÖFIX fasadnih dekorativnih profila.

Za doradu neaktivnih pukotina.

Primenjuje se kod toplotno-izolacionih sistema u spoljnom području,
samo u kombinaciji sa prethodno nanesenim odgovarajućim završnim malterom.

Za mineralne podloge, fino omalterisane ili izravnate površine kao i za naknadno obrađivanje maltera i obojanih premaza.

Unutra/vani Izmešati prije upotrebe 1-2 nanosa valjkom Ofarbati 1-2 puta Temperatura kod obrade ne sme pasti ispod + 5°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
 • Mogućnost nanošenja valjkom i četkom
 • Mogućnost jakog punjenja
 • Armirano vlaknima
 • Bez rastvora i bez omekšivača
 • Rastvorljiv u vodi
 • Jednostavna ugradnja
 • Disperzivno vezivo
 • Akrilna smola
 • Aditivi: konzervansi
 • Pigmenti: titan-dioksid, kalcijum - karbonat, aluminijumov silikat
 • Beli, selektovani mermerni pesak