Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX Decofino / Mediteranski fini završni malter

 

Najfiniji sitnozrnasti vodoodbojni dekorativni završni malter (organska, silikatna punila) za mediteranske fasade na TIS i osnovnim malterima (nanošenje u dva sloja, kod TIS prethodno naneti SiSi malter u granulaciji 1,5 mm). Sa prirodno neravnomernom površinom. Beli i u boji. Podlogu prethodno obraditi sa RÖFIX Predpremazom PREMIUM.

Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_Decofino____Mediteranski_fini_završni_malter_DC0017915.PDF
369,15 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_Decofino____Mediteranski_fini_završni_malter_DC0047101.PDF
270,96 kB
Izjava o svojstvima (DOP) Izjava_o_svojstvima__DOP__17805_RÖFIX_Decofino____Mediteranski_fini_završni_malter_RSSR_DC0053524.PDF
119,66 kB
IM0004909_md.jpg btn_search

Tvornički zamiješana, odmah upotrebljiva fina završna žbuka (0,2 mm) u standardnimnijansama.

Dekorativni malter otporan na vremenske uslove (organska, silikonsko-silikatna punila) za mediteranske fasade na TIS-u i osnovnim malterima (2 slojni nanos, kod TIS-a pre naneti 1,5 mm SiSi maltera). Omogućava različito delovanje površine.

Spolja Izmešati prije upotrebe Sa max. 2% vode razredivo U 2 nanosa navuči gleterom Ugrađeno tehnikom zaglađivanja Temperatura kod obrade ne sme pasti ispod + 5°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči. Algicidno-fungicidna zaštita
  • Visoka otpornost na vremenske uticaje
  • Visoka paropropusnost
  • Sa prirodno neujednačenom površinom
  • Primenjiv na toplotno-izolacione sisteme
  • Disperzivno vezivo
  • Silikatna punila
  • Pigmenti
  • Kvalitetni fini mermerni pesak