Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX MINOSTAR Malter za lepljenje i armiranje za RÖFIX MINOSTAR Unutrašnji toplotno-izolacioni sistem za zidove i plafone

 

Mineralni, sistemski ispitani (prema ETAG-u 004) malter za lepljenje i armiranje (beli cement/kreč, sa dodatkom perlita) sa nazivnom debljinom maltera 5 mm. Za mineralne izolacione ploče.

Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_MINOSTAR_Malter_za_lepljenje_i_armiranje_za_RÖFIX__DC0051680.PDF
169,28 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_MINOSTAR_Malter_za_lepljenje_i_armiranje_za_RÖF_DC0039953.PDF
292,76 kB
IM0011452_md.jpg btn_search

Mineralna, bijela masa za armiranje za ploče od mineralne pjene i ploče od drvenih vlakana.

Za otporne armaturne slojeve sa debljinom od 5 mm.

Unutra/plafon
  • Svetla, bela boja
  • Izvrsna obradivost
  • Izvrsna stabilnost na zidu
  • Visoka paropropusnost
  • Vrlo visoka izdašnost
  • Kreč
  • Beli cement (bez kromata)
  • Lagani dodatak (mineralni)