Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX OPTIFLEX 2K / Izolaciona masa za izravnjavanje, dvokomponentna

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_OPTIFLEX_2K____Izolaciona_masa_za_izravnjavanje__d_DC0017932.PDF
373,02 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_OPTIFLEX_2K____Izolaciona_masa_za_izravnjavanje_DC0047276.PDF
329,22 kB
Izjava o svojstvima (DOP) Izjava_o_svojstvima__DOP__2294_RÖFIX_OPTIFLEX_2K____Izolaciona_masa_za_izravnjavanje__dvokomponentna_RSSR_DC0053317.PDF
119,59 kB
IM0002631_md.jpg btn_search

Dvokomponentna cementna/disperziona masa za izravnjavanje i hidroizolaciju sokla
i u području ispod nivoa tla. Hidroizolacija sokla prethodno pripremljenog TIS-a
i armiranih perimetarnih izolacionih ploča i izolacionih ploča za soklu području
zidova i podova.

BELIT je mineraloška oznaka za kalcijev disilikat, koji je primarno
vezivo svakog hidrauličnog kreča kao i RÖFIX BELIT proizvoda. Vezivo
pečeno na 1100°C odgovara istorijskom rimskom cementu tj., rimskom kreču koji je oko 1900. godine primenjivan
u velikim delovima Evrope i SAD-a
za raznolike radove na fasadama, spomenicima i skulpturama pre pojave
portland cementa.

RÖFIX AJ 600 Fina fuga u boji je pogodna za širinu fugi od 5 mm.

RÖFIX Premaz za neutralizovanje smanjuje upijanje mineralnih podloga.
Pravilnim razređivanjem ne postoji opasnost od stvaranja razdelnog
sloja.

*PAŽNJA: Obratiti pažnju na acionalne norme primjene (npr. ÖNORM B6124)!

Ne primenjivati na gispanim građevinskim materijalima, drvnim materijalima, metalima, lakim građevinskim pločama od vlakana drvene vune, mešovitim zidovima, plinobetonu sa negativnim pritiskom vode. Obratiti pažnju na važeće smernice i norme npr. ON 2209, ON 3692, DIN 18195 "Hidroizolacija građevinskog objekta" I ZDB-listove.

Primena: ispod površine Izmešati prije upotrebe Pri nanošenju materijala četkom dozvoljeno je dodati max. 10% vode U 2 nanosa navuči gleterom Ofarbati 2-3 puta Temperatura pri obradi nesme pasti ispod +10°C ni preći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Elastičnost, fleksibilnost
  • Trajna otpornost na vlagu
  • Bez rastvora i bez omekšivača
  • Visoka otpornost na vremenske uticaje
  • Visoka prijonjivost
  • Disperzivno vezivo
  • Cement
  • Akrilna disperzija