Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX OPTIFLEX 2K / Izolaciona masa za izravnjavanje, dvokomponentna

 

Dvokomponentna cementna/disperziona masa za izravnjavanje i hidroizolaciju sokla i u području ispod nivoa terena. Hidroizolacija sokla prethodno pripremljenog TIS-a i armiranih perimetrijskih izolacionih ploča i izolacionih ploča za sokl u području zidova i podova.

Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_OPTIFLEX_2K____Izolaciona_masa_za_izravnjavanje__d_DC0017932.PDF
373,02 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_OPTIFLEX_2K____Izolaciona_masa_za_izravnjavanje_DC0047276.PDF
329,41 kB
Izjava o svojstvima (DOP) Izjava_o_svojstvima__DOP__2294_RÖFIX_OPTIFLEX_2K____Izolaciona_masa_za_izravnjavanje__dvokomponentna_RSSR_DC0053317.PDF
119,59 kB
IM0002631_md.jpg btn_search

Dvokomponentna cementna/disperziona masa za izravnjavanje i hidroizolaciju sokla
i u području ispod nivoa tla. Hidroizolacija sokla prethodno pripremljenog TIS-a
i armiranih perimetarnih izolacionih ploča i izolacionih ploča za soklu području
zidova i podova.

Kao hidroizolacija u dodiru sa tlom gde se ne zadržava voda, prema DIN 18195/dio 4+5 (nanosi se u najmanje 2 premaza debljine od po 1mm - 1. sloj mora biti suv).

Kao hidroizolacija u dodiru sa tlom gde se zadržava voda, prema DIN 18195/dio 6+7 (nanosi se u najmanje 3 premaza debljine od po 1mm - prethodni slojevi moraju biti suvi).

RÖFIX OPTIFLEX se nanosi površinski na izloženo područje (područje prskanja vode) samo na prethodno armirane izolacione ploče – kod površinskog armiranja obratiti pažnju na paropropusnost.

Za lepljenje fasadnih dekorativnih profila. Za povezanu hidroizolaciju (npr. ispod keramičkih obloga) koristiti RÖFIX AS 345.

RÖFIX OPTIFLEX može se nanositi kao hidroizolaciona armirajuća masa sa RÖFIX P50 staklenom mrežicom, ako je EPS izolaciona ploča za sokl prethodno pripremljena (u sistemu ispitanim) malterom za lepljenje i armiranje (npr. RÖFIX Unistar LIGHT). Hidroizolacija RÖFIX OPTIFLEX-om se nanosi oko 10 cm ispod zalepljene izolacione ploče za sokl (prethodno obrađene malterom za lepljenje i armiranje) i ide do oko 5 cm iznad nivoa terena (zona prskanja). Obratiti pažnju na nacionalne norme.

Ne primenjivati na gispanim građevinskim materijalima, drvnim materijalima, metalima, lakim građevinskim pločama od vlakana drvene vune, mešovitim zidovima, plinobetonu sa negativnim pritiskom vode. Obratiti pažnju na važeće smernice i norme npr. ON 2209, ON 3692, DIN 18195 "Hidroizolacija građevinskog objekta" I ZDB-listove.

Za lepljenje i armiranje grubo rezanih suvih ploča za sokl (EPS-P/XPS-R) na bitumenu.

Primena: ispod površine Izmešati prije upotrebe Pri nanošenju materijala četkom dozvoljeno je dodati max. 10% vode U 2 nanosa navuči gleterom Ofarbati 2-3 puta Temperatura pri obradi nesme pasti ispod +10°C ni preći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Elastičnost, fleksibilnost
  • Trajna otpornost na vlagu
  • Bez rastvora i bez omekšivača
  • Visoka otpornost na vremenske uticaje
  • Visoka prijonjivost
  • Disperzivno vezivo
  • Cement