Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX BAP 45 / Završni profil za limene opšivke

 

Spojni profil za pokretno, vodootporno spajanje lima i maltera sa utičnim spojnicima (npr. završetak sokla, spoj sa vertikalnim limom, ivični završetak krova itd.).

Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_BAP_45___Završni_profil_za_limene_opšivke_DC0018413.PDF
193,33 kB
IM0029539_md.jpg btn_search

Priključni profil za pokretne, vodootporne spojeve između lima i žbuke (npr. u području podnožja, krovnog ruba, itd.)

Posebno prikladno za naknadno postavljene limene priključke, koji se ne mogu ugraditi iza izolacijskih ploča.

Spolja Temperatura kod obrade ne sme pasti ispod + 5°C PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Koeficjent istezanja može da se usporedi sa sledećim malterima.
  • Dobro ponašanje prilikom kapanja nakon tuče
  • Dobra prijonjivost maltera
  • Mehanički spojeni priključak
  • Brza, ekonomična obrada
  • Sredstvo za čišćenje i bolje prijanjanje