Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX OPTIFLEX 2K / Izolaciona masa za izravnjavanje, dvokomponentna

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_OPTIFLEX_2K____Izolaciona_masa_za_izravnjavanje__d_DC0017932.PDF
373,02 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_OPTIFLEX_2K____Izolaciona_masa_za_izravnjavanje_DC0047276.PDF
329,22 kB
Izjava o svojstvima (DOP) Izjava_o_svojstvima__DOP__2294_RÖFIX_OPTIFLEX_2K____Izolaciona_masa_za_izravnjavanje__dvokomponentna_RSSR_DC0053317.PDF
119,59 kB
IM0002631_md.jpg btn_search

Dvokomponentna cementna/disperziona masa za izravnjavanje i hidroizolaciju sokla
i u području ispod nivoa tla. Hidroizolacija sokla prethodno pripremljenog TIS-a
i armiranih perimetarnih izolacionih ploča i izolacionih ploča za soklu području
zidova i podova.

BELIT je mineraloška oznaka za kalcijev disilikat, koji je primarno
vezivo svakog hidrauličnog kreča kao i RÖFIX BELIT proizvoda. Vezivo
pečeno na 1100°C odgovara istorijskom rimskom cementu tj., rimskom kreču koji je oko 1900. godine primenjivan
u velikim delovima Evrope i SAD-a
za raznolike radove na fasadama, spomenicima i skulpturama pre pojave
portland cementa.

RÖFIX AJ 600 Fina fuga u boji je pogodna za širinu fugi od 5 mm.

RÖFIX Premaz za neutralizovanje smanjuje upijanje mineralnih podloga.
Pravilnim razređivanjem ne postoji opasnost od stvaranja razdelnog
sloja.

*PAŽNJA: Obratiti pažnju na acionalne norme primjene (npr. ÖNORM B6124)!

Primena: ispod površine Izmešati prije upotrebe Pri nanošenju materijala četkom dozvoljeno je dodati max. 10% vode U 2 nanosa navuči gleterom Ofarbati 2-3 puta Temperatura pri obradi nesme pasti ispod +10°C ni preći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Elastičnost, fleksibilnost
  • Trajna otpornost na vlagu
  • Bez rastvora i bez omekšivača
  • Visoka otpornost na vremenske uticaje
  • Visoka prijonjivost
  • Disperzivno vezivo
  • Cement
  • Akrilna disperzija