Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX CalceClima® Krečni špric

 
Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_CalceClima®_Krečni_špric_DC0017939.PDF
284,38 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_CalceClima®_Krečni_špric_DC0047165.PDF
290,64 kB
Öko-Zertifizierung ko-Zertifizierung_RÖFIX_CalceClima®__Hidraulično-krečni_malter_za_san_DC0043178.PDF
1,14 MB
Izjava o svojstvima (DOP) Izjava_o_svojstvima__DOP__21705_RÖFIX_CalceClima®_Krečni_špric_RSSR_DC0053450.PDF
118,32 kB
IM0006722_md.jpg btn_search

Krečni špric i vezivni most za mineralne i upijajuće podloge kao što su stari i novi zidovi od cigle.

Krečni špric i vezivni most za ekološke maltere poput krečnih i glinenih maltera.

Krečni malter za teške i masivne komponente zida kao npr. ziđe od pune
cigle ili lomljenog kamena. Krečni malter nije podesan za toplotno-izolacionu ciglu i/ili laganu ciglu (kao npr. visokoporozna cigla
ili blok od plinobetona).

Primenjiv u unutrašnjem i spoljašnjem područjiu na visoko poroznim zidovima (npr. kamen od porobetona ili blok cigle).

Mineralni građevinski materijal prema prilogu A iz Kataloga ekoloških mjera u stanogradnji.

Unutra/vani Obradivo sa mašinom za malterisanje Temperatura pri obradi nesme pasti ispod +10°C ni preći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Jednostavna podloga za maltere
  • Izjednačava upijanje podloge
  • Bez hidrofobirajućih sredstava
  • Ekološki preporučivo
  • Prirodni hidraulični kreč (NHL) prema EN 459-1
  • Kreč
  • Ne sadrži portland cement
  • Bez veštačkih disperzivnih materija
  • Visoko vredni lomljeni krečnjak