Toolbox
Download-korpa (0)
Indeks proizvoda

RÖFIX 850 Toplotno-izolacioni malter

 

Toplotno-izolacioni osnovni malter za unutrašnje zidove.
Sa laganim dodatkom perlita. Za ručno nanošenje. Koeficijent toplotne provodljivosti: oko 0,13 W/mK.

Download:
tehnički list tehnički_list_RÖFIX_850_Toplotno-izolacioni_malter_DC0017836.PDF
294,92 kB
Bezbednosni list Bezbednosni_list_RÖFIX_850_Toplotno-izolacioni_malter_DC0047203.PDF
284,23 kB
Izjava o svojstvima (DOP) Izjava_o_svojstvima__DOP__2203_RÖFIX_850_Toplotno-izolacioni_malter_RSSR_DC0053480.PDF
115,05 kB
IM0000542_md.jpg btn_search

Toplotno-izolacioni osnovni malter bez fugni na unutrašnjim zidovima.

Osnovni malter na svim standardnim podlogama za malter, kao što su opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, krečnjak, kao i za hrapavi beton.

Nije za primenu u soklu fasade i u području prskanja vode.

Unutra Ručno ugrađeno Temperatura pri obradi nesme pasti ispod +10°C ni preći +30°C Pri ugradnji zaštiti od vremenskih uticaja i sunca. PAŽNAJA! Zaštititi ruke i oči.
  • Toplotna izolacija
  • Visoka izdašnost
  • Izvrsna obradivost
  • Moguće veće debljine nanosa
  • Cement
  • Kreč
  • Dodaci za poboljšanje obradivosti
  • Organski udeo <5%
  • Lagani dodatak (mineralni)